Onze vakgebieden

Digitale duurzaamheid

In onze samenleving gebeurt steeds meer digitaal. Welke stappen heeft u al gezet op het gebied van digitale duurzaamheid?

Sociaal domein

Er is al veel bereikt. Hoe kunt u uw dienstverlening nog verder optimaliseren en uw administratieve lasten omlaag brengen?

Omgevingswet

De invoering van de nieuwe Omgevingswet eind 2018 vereist een gedegen voorbereiding. U kunt nu alvast starten!

Digitale Agenda 2020

Door met digitaliseren om dienstverlening en werkprocessen te verbeteren. Wat zijn uw volgende stappen?

Uitgelichte onderwerpen

Recente berichten

Uitnodiging bijwonen demonstraties e-Depots

Tags : 

In opdracht van de Vereniging Zeeuwse Gemeenten (VZG) en in samenwerking met Archief2020 verzorgen de eSpecialisten een marktverkenning naar beschikbare e-depot voorzieningen. Op 3, 4, 10 en 11 februari worden er in totaal 10 demonstraties door verschillende leveranciers van e-Depots gegeven bij de gemeente Middelburg.

Als u werkzaam bent binnen de overheid bent u van harte uitgenodigd om een of meer sessies bij te wonen. U kunt hier onder klikken om te lezen welke demonstraties op welk moment gegeven worden en u aan te melden.

Read More

Update marktverkenning naar e-Depots door de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten (VZG)

Tags : 

Middelburg, 22 december 2015

De eerste fase van de marktverkenning naar e-Depots is voltooid. Er zijn 34 mogelijke leveranciers van e-Depot voorzieningen benaderd om deel te nemen aan de marktverkenning. Daarnaast zijn er openbare uitnodigingen via verschillende kanalen gedaan aan alle mogelijk geïnteresseerde leveranciers.

Uit alle aanmeldingen heeft de Stuurgroep Programma e-Depot Zeeuwse Overheden op basis van de aangeleverde informatie en antwoorden tien mogelijke leveranciers geselecteerd die op dit moment in staat lijken te zijn om concrete e-Depot voorzieningen te leveren: Het Zeeuws Archief, Divault, VHIC, De Ree Archiefsystemen, Circle Software, Expansion, Data Matters, DEVENTit, Unisys en Docbyte.

Read More

Marktverkenning e-Depots Zeeuwse Overheden

Tags : 

De Vereniging Zeeuwse Gemeenten (VZG) en Archief2020 hebben de eSpecialisten gekozen om hen te begeleiden in een marktverkenning rondom e-Depots. In september 2015 is het plan van aanpak goedgekeurd. In oktober 2015 gaat de daadwerkelijke marktverkenning plaatsvinden.

Het Zeeuws Archief heeft hierover onderstaande in een nieuwsbrief op haar website vermeld…

Read More

Ervaringen van onze klanten

Met de enthousiaste en professionele inzet van eSpecialisten hebben we binnen de gemeente Horst aan de Maas het fundament gelegd voor een duurzaam en toekomstbestendig informatiebeheer. eSpecialisten was onze partner bij het succesvolle proces van nulmeting tot digitale vervanging (substitutie) én bij de opmaat naar digitaal duurzaam informatiebeheer met een preservatiestrategie. We zijn klaar voor de toekomst, de transitie van het informatiebeheer naar de voorkant, en een fundamentele positionering van het informatiebeheer in het gemeentebrede informatiebeleid.

Gemeente Horst aan de Maas

( Luc Egging - Teammanager DIV )

Peter Oude Heuvel (partner eSpecialisten) is verantwoordelijk geweest voor één van de belangrijkste verandertrajecten die we als Vitale hebben gekend de afgelopen jaren: de overgang naar één systeem, één proces, één werkwijze en het werkelijk afscheid nemen van AMI en AT5. Mede dankzij zijn inbreng zijn onze mensen zeer intensief en constructief aan de slag om de doelstellingen die we bepaald hebben te behalen. Daarbij hebben we de lat hoog gelegd: strakke tijdslijnen, scherp op de centen en ambitieus op kwaliteit van oplevering, implementatie en communicatie. Alle betrokkenen verdienen hiervoor een pluim, en dat geldt zeer zeker ook voor Peter.

Achmea Vitale

( Saskia van Opijnen - directeur )

De eSpecialisten hebben op een aangenaam professionele wijze invulling gegeven aan hun rollen als business consultant en projectleider bij de productgroep Expertise- en Dienstencentrum Digitale Archivering (EDDA). De opgeleverde producten worden gekenmerkt door een bovengemiddeld hoog kwaliteitsniveau, met oog voor detail. Hierbij hebben zij duidelijk laten zien dat ze over verbindende kwaliteiten beschikken en communicatief sterk zijn.

Justitiële Informatiedienst

( Dany Venema - hoofd EDDA )