jun 302015
 

Resultaatgericht sturen staat bij overheidshuishoudingen steeds meer in de belangstelling. Het alleen binnen een begroting blijven is onvoldoende. Outputmeting en de meting van maatschappelijke effecten op basis van het uitgevoerde beleid staan steeds meer in de belangstelling.

eSpecialisten heeft samen met haar klanten een methodiek ontwikkeld waardoor overheidsorganisaties op basis van 4 C’s resultaatgericht management kunnen invoeren: Challenge, Consult, Compare en Compete.

Resultaatgericht sturen 4C

Challenge
In de Challenge fase pas je een kritisch zelfonderzoek toe, zowel op organisatieniveau als op afdelings- en teamniveau. We stellen vast welke visie ontwikkeld is en welke doelen geformuleerd zijn, welke kwaliteit geleverd wordt door de diverse afdelingen en of deze in lijn liggen met de doelstellingen. Daarnaast beoordelen we wat de norm zou moeten zijn en binnen welke termijn welke resultaten behaald moeten worden. In deze fase stellen we met de organisatie een eerste opzet voor een verbeterplan vast waarin ook prestatie-indicatoren zijn opgenomen.

Consult
Tijdens de Consult fase worden intern en extern mensen geraadpleegd om een beeld te vormen hoe de dienstverlening overkomt op mensen en waar in hun optiek verbeterpunten zitten.

Compare
De Compare fase bestaat uit een benchmark op de dienstverlening met een vergelijkbare groep van gemeenten en met andersoortige organisaties. Op basis van de benchmark worden de leerpunten vastgesteld.

Compete
Bij de laatste fase (Compete) brengen we verbeteringen aan in processen en trainen en begeleiden mensen zodat de organisatie in staat is de nieuwe doelen en kwaliteitsnormen te halen. We kiezen nadrukkelijk voor een verbeterprogramma voor een organisatie zonder dat dit gaat leiden tot een afrekencultuur.

Als u met ons van gedachten wilt wisselen over resultaatgericht sturen binnen uw organisatie nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen!