sep 032015
 

De Vereniging Zeeuwse Gemeenten (VZG) en Archief2020 hebben de eSpecialisten gekozen om hen te begeleiden in een marktverkenning rondom e-Depots. In september 2015 vinden de laatste voorbereidingen plaats. Vanaf oktober 2015 gaat de daadwerkelijke marktverkenning plaatsvinden.

Het Zeeuws Archief heeft hierover onderstaande in een nieuwsbrief op haar website vermeld.

Marktverkenning

e-Depotmogelijkheden

Tijdens de presentatie van het rapport ‘Toekomstbestendig Informatiebeheer Zeeuwse Overheden’ bleek er behoefte te zijn aan meer inzicht in de verschillende e-Depotmogelijkheden. Welke keuzes zijn er, wat bieden ze voor welke prijs? Een aantal werkgroepleden heeft een onderzoeksopzet opgesteld om het aanbod op dit gebied met elkaar te gaan vergelijken. Daarbij worden vier scenario’s bekeken: zelf een e-Depot ontwikkelen, aansluiten bij het Zeeuws Archief, een e-Depotvoorziening bij een marktpartij kopen, en ook: wat zijn de consequenties als je niets zou doen. Het project wordt opgezet in nauw overleg met de VZG en met het landelijke programma Archief 2020. Het onderzoek zal naar verwachting komend najaar worden uitgevoerd.

 

Voorbereiding en uitvoering marktverkenning

Op dit moment zijn we bezig met alle voorbereidingen voor de marktverkenning die vanaf oktober 2015 gaat plaatsvinden. De resultaten van de marktverkenning worden na afronding door Archief2020 gepubliceerd.

Leveranciers van e-Depots gezocht

Uiteraard hebben we als eSpecialisten samen met onze opdrachtgever een lijst van mogelijke leveranciers van e-Depots opgesteld. Als u zelf leverancier bent van een e-Depot voorziening of u heeft als klant positieve ervaringen met een leverancier van een e-Depot dan nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen. Dat kan heel eenvoudig via onderstaand formulier. We zullen u dan benaderen voor eventuele vervolgstappen.

Heeft u zelf vragen over digitale duurzaamheid?

Als u vragen heeft over onderwerpen rondom digitale duurzaamheid dan kunt u uiteraard ook contact met ons opnemen. U kunt daarbij denken aan de aansluiting op een e-Depot zoals hierboven genoemd, een traject om uw organisatie klaar te maken voor substitutie, het opstellen van een informatie beleidsplan en digitaal duurzaamheidsplan, het opzetten en inrichten van scanstraten, de toepassing van TMLO en vele andere onderwerpen. Wij komen met veel plezier naar u toe om uw vragen te beantwoorden en onze kennis en ervaring met u te delen.

 

Wat is uw naam? (verplicht)

Wat is uw functie? (verplicht)

Bij welke organisatie werkt u? (verplicht)

Wat is uw mailadres? (verplicht)

Wat is uw telefoonnummer? (verplicht)

Heeft u nog aanvullende vragen of opmerkingen?