Home | e-Academy | 2 daagse Masterclass ICT Leveranciersmanagement

e-Academy


 Hieronder vindt u informatie over een van onze kennissessies. 
Als u hierover met ons in gesprek wilt nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen!

2 daagse Masterclass ICT Leveranciersmanagement

11 januari 2019


Veel overheidsorganisaties vinden het lastig om Leveranciersmanagement en ICT-opdrachtgeverschap vorm te geven en hoe zij daarbij ICT-leveranciers zouden kunnen aansturen. De eSpecialisten hebben een tweedaagse training ontwikkeld die u antwoorden geeft op alle belangrijke vragen. De eerstvolgende training is op donderdag 7 maart in Utrecht (De tweede dag stellen we in gezamenlijkheid met de groep vast).

In deze tranining gaat Kees Groeneveld in op de resultaten die u op korte termijn in uw organisatie met succes kunt realiseren. Kees heeft vele jaren ervaring met leveranciersmanagement in het overheidsdomein en adviseert veel gemeenten / waterschappen, provincies en koepels (waaronder VNG en VNG Realisatie) over deze vraagstukken.

Doel en opzet tweedaagse training

In deze tweedaagse training staan concrete vraagstukken uit de praktijk centraal. Uiteraard worden deze gekoppeld aan best practices en aan het door de eSpecialisten ontwikkelde 7 stappen Leveranciersmanagementmodel. Tussen de twee trainingsdagen zitten enkele weken om aan de slag te gaan met de kennis van de eerste dag en om informatie te verzamelen voor de tweede dag.

Doelen van de training

 • Versterken van ICT-opdrachtgeverschap.
 • Verbeteren van regie op de informatiehuishouding.
 • Kennis opdoen en toepassen van het VNG-Realisatie productenportfolio zoals de Softwarecatalogus
 • Verbeteren van de informatie uitwisseling binnen uw organisatie en met ketenpartners.
 • Kennis hebben en kunnen toepassen van verschillende vormen van marktuitvraag.
 • Gebruik maken en toepassen van ICT-inkoopvoorwaarden (zoals de GIBIT).
 • Opzetten en toepassen van aanvullingen op de GIBIT.
 • Diverse prijsmodellen kunnen doorgronden en ter discussie kunnen stellen.
 • (Raam)contracten kunnen beoordelen.
 • Hoe ga je om met commentaar vanuit leveranciers op je inkoopvoorwaarden?
 • Hoe ga je contractonderhandelingen in?
 • Het beoordelen en toepassen van verwerkersovereenkomsten.
 • Beheersen van conflicten met leveranciers.
 • Het managen van leverancierscont(r)acten NA de koop: Handvatten en stuurmechanismen.

Wat levert de training op?

 • U weet wat de kernkwaliteiten zijn van goed opdrachtgeverschap en welke vaardigheden daarbij horen.
 • U weet waar u en uw organisatie zelf staan ten opzichte van deze vaardigheden (afgezet tegen het “Maturity Model Procurement”).
 • U kunt strategische leveranciers definieren en de doelen die u wenst te bereiken.
 • U kunt een aanbestedingskalender opstellen
 • U heeft uw eigen specifieke stappenplan om verbeteringen voor leveranciersmanagement door te voeren.
 • U bent beter op de hoogte van het speelveld van ICT leveranciers en de verhoudingen voor uw ICT-projecten.
 • U weet hoe u contracten kritisch moet doorlichten en waar u op moet sturen. 
 • U krijgt veel praktijkvoorbeelden aangereikt die u direct kunt toepassen. 

Model voor Leveranciersmanagement en ICT-opdrachtgeverschap

Op basis van meer dan 20 jaren ervaring hebben de eSpecialisten een model ontwikkeld voor Leveranciersmanagement en ICT-opdrachtgeverschap.

Model voor Leveranciersmanagement en ICT-opdrachtgeverschap

Tijdens de training wordt uitgebracht aandacht besteed aan de zeven thema’s. Daarbij brengen we samen met u in beeld welke onderdelen binnen uw organisatie verbeterd kunnen worden en op welke wijze u dat het beste kunt doen. Aan het einde van de tweedaagse training heeft u dus niet alleen stevige theoritische onderbouwing, maar ook een concreet plan van aanpak om direct mee aan de slag te gaan.

Concrete praktijkvoorbeelden als rode draad

Bij de leergang wordt de praktijksituatie van de cursisten als uitgangspunt genomen. Dit betekent dat elke deelnemer een casus mee kan nemen. Bij voorkeur voldoet de casus aan meerdere van onderstaande zaken:

 • De casus gaat over opdrachtgeverschap en leveranciersmanagement.
 • Aan de casus is een interne sponsor gekoppeld (bij voorkeur een opdrachtgever uit het primair proces).
 • Meerdere afdelingen zijn erbij betrokken (bijvoorbeeld de afdelingen Vergunningen, ICT / Informatiemanagement en Inkoop.
 • De casus bevat een samenwerkingscomponent (zoals gezamenlijke inkoop of uitbesteding).
 • Het betreft een actuele aanbesteding, aanvraag of marktverkenning. 

Aanmelden voor de training

Wilt u meer informatie of direct aan de slag? U kunt u ons via onderstaand formulier eenvoudig bereiken. Wij nemen dan contact met u op voor een geschikte locatie en datum. Het is ook mogelijk om de training samen met uw eigen collega’s te volgen.

Per training hanteren we een maximum van 15 deelnemers. Op deze manier houden we de training persoonlijk en overzichtelijk. Uiteraard zorgen we voor een uitgebreide lunch en kunt u de hele dag gebruik maken van koffie, thee en water.
Voor slechts 995 euro per persoon (exclusief btw) voor beide dagen samen mag u deze kans niet aan u voorbij laten gaan!

 

Voor vragen of aanmeldingen kunt u contact opnemen met Kees Groeneveld, Hij begeleid deze training. Kees heeft > 20 jaar ervaring op het gebied van ICT-leveranciersmanagement, contractvorming, mediation. Hij is bereikbaar op mobiel 06-46593567 of via de mail:  Kees.Groeneveld@especialisten.nl 

Wilt u meer informatie of direct aan de slag? Via onderstaand formulier kunt u ons eenvoudig bereiken.