Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

// specialist in innovatie en digitalisering

Overheidsorganisaties hebben te maken met grote veranderingen en uitdagingen. Dit heeft onder meer te maken met wet- en regelgeving, krimpende budgetten en grote problemen met de toegankelijkheid van informatie.

Als eSpecialisten bieden we  praktische innovatieve oplossingen inclusief begeleiding en advies.

Met één zoekopdracht de informatie uit alle bronnen razendsnel gepresenteerd. Dat is zoeken als Google, maar dan beter!

Volledig automatisch anonimiseren inclusief  Woo-grondslagen. Koppelingen beschikbaar met alle systemen via onze strategische partner Enable U.


 

Alle informatie zo bewaren en beheren dat deze in de tijd gezien beschikbaar, toegankelijk, leesbaar en bruikbaar blijft.


 

eSpecialisten Specialisten in innovatie en digitalisering!

Als eSpecialisten helpen we bedrijven en instellingen maximaal gebruik te maken van innovatie en digitalisering. 

We ondersteunen onze klanten bij het optimaal inrichten van hun organisatie, processen en ICT en bieden concrete, praktisch toepasbare oplossingen.

Alleen dan is het mogelijk om efficiënte en effectieve dienstverlening te bieden waar zowel uw klanten, uw ketenpartners als uw medewerkers helemaal blij van worden.

eSpecialisten en partners

Onze Partners

tuv-logo

eSpecialisten is ISO 27001 gecertificeerd!

Wij zijn trots te laten weten dat wij ons voortaan ISO-27001 gecertificeerd mogen noemen. Dit houdt in dat wij voldoen aan de criteria die de norm stelt op het gebied van informatiebeveiliging.

Sinds de invoering van de nieuwe privacywetgeving AVG staat cybersecurity in het middelpunt van belangstelling. Informatieveiligheid is dan ook een hot issue.  

Wij hebben veel te maken met gevoelige klantgegevens. Een data-lek kan grote gevolgen hebben uit  het oogpunt van concurrentie of omdat de informatie persoonsgegevens bevat.

Door een afhankelijke beoordelaar is vastgesteld dat wij voldoen aan de internationale standaard voor informatiebeveiliging.

Vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van bedrijfskritische informatie en gevoelige klant-data is bij ons dus aantoonbaar goed geborgd!

Op de hoogte blijven van de actuele ontwikkelingen bij eSpecialisten?