//Specialist in innovatie en digitalisering

Als eSpecialisten bieden we  praktische innovatieve oplossingen inclusief begeleiding en advies.

Wij zijn specialist in het ondersteunen van organisaties in de opzet, uitvoering en verbetering van de bedrijfsvoering en dienstverlening specifiek op het gebied van informatiebeleid, ICT- en archivering. 

Wat wij doen

We ondersteunen overheidsorganisaties (rijks, provinciaal en lokaal) en overige overheidsorganisaties in de opzet, uitvoering en verbetering van de bedrijfsvoering en dienstverlening specifiek op het gebied van informatiebeleid, ICT- en archivering.

Wij werken op bestuurlijk, strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Onze doelgroepen zijn bestuurders, CIO’s, IT-Managers, informatiemanagers, Hoofden (D)IV, business managers en archivarissen.

Daarnaast nemen we informatiebeveiliging zeer serieus: Al onze werkprocessen zijn door TUV ISO 27001 gecertificeerd.

specialist-in-digitaal-duurzaam-werken-digitale-duurzaamheid

Waar wij Specialist in zijn

Uitbesteden Anonimiseren (informatie- en
Woo-verzoeken)

Implementaties
& ondersteuning
van
eData software

Informatiebeleid
&
ArchiveringICT Leveranciers-management
&
aanbesteden

Onze Partners

especialisten-is-iso-27001-gecertificeerd

eSpecialisten is ISO 27001 gecertificeerd!

Wij zijn trots te laten weten dat wij ons voortaan ISO-27001 gecertificeerd mogen noemen. Dit houdt in dat wij voldoen aan de criteria die de norm stelt op het gebied van informatiebeveiliging.

Sinds de invoering van de nieuwe privacywetgeving AVG staat cybersecurity in het middelpunt van belangstelling. Informatieveiligheid is dan ook een hot issue.  

Wij hebben veel te maken met gevoelige klantgegevens. Een data-lek kan grote gevolgen hebben uit  het oogpunt van concurrentie of omdat de informatie persoonsgegevens bevat.

Door een afhankelijke beoordelaar is vastgesteld dat wij voldoen aan de internationale standaard voor informatiebeveiliging.

Vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van bedrijfs-kritische informatie en gevoelige klant-data is bij ons dus aantoonbaar goed geborgd!

 

//Specialist in innovatie en digitalisering

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen bij eSpecialisten?