eDATA: VAN ZOEKEN NAAR VINDEN!


De hoeveelheid data en digitale informatie binnen overheidsorganisaties neemt snel toe. Het zoeken en vinden van de juiste informatie wordt een steeds grotere uitdaging. Recent onderzoek laat dan ook zien dat de toegankelijkheid van informatie een groot probleem is.

eData biedt hoogwaardige, innovatieve oplossingen die ervoor zorgen dat al uw informatie weer snel gestructureerd en toegankelijk is. U kunt dan snel de benodigde vervolgacties ondernemen.

Meer informatie

SNEL EN NAUWKEURIG ANONIMISEREN! 


 Wet- en regelgeving (Wob, Woo, AVG) verplicht overheidsorganisaties tot actieve openbaarmaking met behoud van privacy. Een groot deel van de documenten moet daarbij geanonimiseerd worden. 

We bieden eAnonimiseren aan om het anonimiseren geautomatiseerd te laten verlopen.
Dit is 90% sneller en efficiënter dan handmatig anonimiseren en ook veel nauwkeuriger!

Meer informatie

WILT U OOK 100% BETROUWBAAR
VOLLEDIG DIGITAAL WERKEN?


Al uw documenten digitaal ondertekenen en waarmerken met eOndertekening en eWaarmerk.
Geen natte handtekening meer, maar direct digitaal versturen!

Lees verder

HOE DIGITAAL DUURZAAM
IS UW ORGANISATIE?


Overheden gaan steeds meer digitaal werken.
Het belang van digitale duurzaamheid neemt daarmee in een snel tempo toe.
Maar wat is nu eigenlijk digitale duurzaamheid en wat betekent dat voor u?

Lees meer

AAN DE SLAG MET DE eBURGERPAS!


De eBurgerpas is de meest innovatieve en gebruikersvriendelijke app om gemeentelijke regelingen en voorzieningen beschikbaar te stellen aan burgers en leveranciers.

Alle transacties worden automatisch op de Blockchain geregistreerd en verwerkt, zodat de volledige administratie en facturatie geautomatiseerd plaats kan vinden.
Dit zorgt voor een aanzienlijke lastenverlichting!

Lees verder

Onze Expertise


 

Innovatie

Overheidsorganisaties hebben te maken met grote veranderingen en uitdagingen. Dit heeft onder meer te maken met wet- en regelgeving zoals de Woo, Wob, AVG, DSO en DigiToegankelijkheid en krimpende budgetten.

Recent onderzoek laat ook zien dat organisaties grote problemen ondervinden met de toegankelijkheid van informatie. De informatie is versnipperd over vele informatiesystemen, zowel binnen als buiten de eigen organisatie. Het zoeken, vinden, vernietigen en (geanonimiseerd) ontsluiten van deze informatie is een enorme uitdaging.

Als eSpecialisten bieden we concrete, praktisch toepasbare innovatieve oplossingen voor bovenstaande uitdagingen. Voorbeelden daarvan zijn eData (zoeken, vinden en ontsluiten), eAnomiseren en eWaarmerken.

Kennissessies

Minimaal tien keer per jaar organiseren we sessies gericht op het inzetten van praktische innovatieve oplossingen.

Dit doen we op basis van open inschrijving (met collega's van andere organisaties) en In Company (bij uw organisatie met uw collega's).

De onderwerpen van deze sessies zijn onder andere:

Wilt u weten wat we voor uw organisatie kunnen betekenen?

Kijk dan op onze agenda of neem contact met ons op.

Dienstverlening

Bij de eSpecialisten begeleiden we organisaties vanuit specifieke inhoudelijke kennis en jarenlange ervaring. Daardoor zijn we in staat om korte interventies te doen (weken in plaats van maanden) met een voor u optimaal resultaat. Onze expertisegebieden zijn onder meer:

  • Selectie en en invoering van ICT-systemen
  • Marktverkenningen en aanbestedingstrajecten
  • Leveranciersmanagement en conflictoplossing
  • ICT-governance
  • Bestuurlijke besluitvorming
  • Archiefwet
  • Anonimiseren
  • Big data: zoeken, vinden en ontsluiten
  • Elektronisch ondertekenen en waarmerken

Wij zijn pas tevreden als we uw verwachtingen overtreffen!

 

Over eSpecialisten


Als eSpecialisten helpen we bedrijven en instellingen maximaal gebruik te maken van innovatie en digitalisering. We ondersteunen onze klanten bij het optimaal inrichten van hun organisatie, processen en ICT. Alleen dan is het mogelijk om efficiënte en effectieve dienstverlening te bieden waar zowel uw klanten, uw ketenpartners als uw medewerkers helemaal blij van worden!

Met meer dan 20 jaren ervaring zijn we een serieuze gesprekspartner op ieder niveau in uw organisatie. We ondersteunen u met praktische adviezen en voeren samen met u resultaatgerichte projecten uit. We zijn pas tevreden als we uw verwachtingen en die van uw klanten en medewerkers hebben overtroffen.

Op deze website vindt u veel informatie over de onderwerpen waarin we gespecialiseerd zijn. Onze expertise zetten we graag in om uw organisatie verder te optimaliseren. Als u hierover met ons verder wilt praten nodigen we van harte uit om contact met ons op te nemen.

 

Maak nu een afspraak

Ervaringen van onze klanten


Gemeente Horst aan de Maas

( Luc Egging - Teammanager DIV )

Met de enthousiaste en professionele inzet van eSpecialisten hebben we binnen de gemeente Horst aan de Maas het fundament gelegd voor een duurzaam en toekomstbestendig informatiebeheer. eSpecialisten was onze partner bij het succesvolle proces van nulmeting tot digitale vervanging (substitutie) én bij de opmaat naar digitaal duurzaam informatiebeheer met een preservatiestrategie. We zijn klaar voor de toekomst, de transitie van het informatiebeheer naar de voorkant, en een fundamentele positionering van het informatiebeheer in het gemeentebrede informatiebeleid.

Achmea Vitale

( Saskia van Opijnen - directeur )

Peter Oude Heuvel (partner eSpecialisten) is verantwoordelijk geweest voor één van de belangrijkste verandertrajecten die we als Vitale hebben gekend de afgelopen jaren: de overgang naar één systeem, één proces, één werkwijze en het werkelijk afscheid nemen van AMI en AT5. Mede dankzij zijn inbreng zijn onze mensen zeer intensief en constructief aan de slag om de doelstellingen die we bepaald hebben te behalen. Daarbij hebben we de lat hoog gelegd: strakke tijdslijnen, scherp op de centen en ambitieus op kwaliteit van oplevering, implementatie en communicatie. Alle betrokkenen verdienen hiervoor een pluim, en dat geldt zeer zeker ook voor Peter.

Justitiële Informatiedienst

( Dany Venema - hoofd EDDA )

De eSpecialisten hebben op een aangenaam professionele wijze invulling gegeven aan hun rollen als business consultant en projectleider bij de productgroep Expertise- en Dienstencentrum Digitale Archivering (EDDA). De opgeleverde producten worden gekenmerkt door een bovengemiddeld hoog kwaliteitsniveau, met oog voor detail. Hierbij hebben zij duidelijk laten zien dat ze over verbindende kwaliteiten beschikken en communicatief sterk zijn.

Referenties


We zijn er trots op dat we in de loop van de jaren met honderden klanten hebben mogen samenwerken.
Van seminars, masterclasses, workshops en trainingen tot uitgebreide advies en implementatietrajecten:
klanttevredenheid en toegevoegde waarde staan altijd op nummer 1!

Hieronder zijn de logo’s van enkele referenties opgenomen.
Als u meer wilt weten over onze referenties nodigen we u van harte uit om contact met ons op te nemen.

 

vng 2 gemeente weert2 amersfoort 2 Den haag 2 Divosa 2 Ettenleur 2 gemeente hengelo 2 justitie en veiligheid 2 Nederweert 2 rijksoverheid 2 steenwijkerland 2 Tilburg