Home | Actueel | eAnonimiseren: snel en nauwkeurig!

Actueel


 

eAnonimiseren: snel en nauwkeurig!

12 juli 2019


Wet- en regelgeving (Wob, Woo, AVG) verplichten overheidsorganisaties tot transparante, actieve openbaarmaking met behoud van privacy. Dit vereist niet alleen nieuwe manieren van werken, maar ook de inzet van nieuwe, innovatieve IT-oplossingen. U dient u als organisatie zo mogelijk nog zorgvuldiger omgaan met persoonsgegevens. Als u documenten met anderen deelt of publiceert moet u ervoor zorgen dat de persoonsinformatie in deze documenten niet te herleiden is naar individuele personen. Hierdoor moeten veel documenten geanonimiseerd worden.

Het handmatig anonimiseren van documenten is een arbeidsintensief en foutgevoelig proces. Daarom bieden we eAnonimiseren aan om het anonimiseren geautomatiseerd te laten verlopen. Dit is niet alleen 90% sneller en efficiënter dan handmatig anonimiseren, maar ook veel nauwkeuriger!

eAnonimiseren is geschikt voor verschillende doelgroepen en business vraagstukken. Het wordt onder meer toegepast in het proces van gemeenten, ziekenhuizen, omgevingsdiensten en Ministeries. Hieronder enkele voorbeelden.

Wob-verzoeken en de Woo

Binnen de overheid worden grote hoeveelheden documenten met privacygevoelige gegevens verwerkt en gepubliceerd. Wob-verzoeken en verplichtingen vanuit de Woo kunnen zorgen voor een flinke piek in de werklast. Het controleren en “weglakken” van privacygevoelige informatie uit de documenten moet vaak onder tijdsdruk worden gedaan. Met eAnonimiseren kunt u dit werk automatiseren, waardoor de verzoeken efficiënter en sneller kunnen worden afgehandeld.

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

Het doel van de Wkpb is om eenvoudig inzicht te geven in door de overheid opgelegde beperkingen op een stuk grond of een gebouw. Alle beperkingen zijn voor burgers te raadplegen via een kadastraal bericht, aan te vragen via internet bij het Kadaster. Echter de gemeentelijke beperkingenbesluiten (brondocumenten) zelf moet een burger bij de desbetreffende gemeente opvragen. Er ligt dus een grote uitdaging voor gemeenten om alle brondocumenten van besluiten te verzamelen en geschikt te maken voor de openbare registers (met name privacy-proof). eAnonimiseren is hiervoor uitermate geschikt! 

Meer vergunningsinformatie openbaar
Overheidsorganisaties willen graag zo transparant mogelijk zijn. Eén van de wensen is om alle vergunningsaanvragen openbaar te maken. In onderstaande video geeft de Gemeente Utrecht aan hoe zij het eAnonimiseren toepassen voor het beschikbaar stellen van vergunningsinformatie. Hiermee is de service aan de inwoners sterk verbeterd met minder werklast voor de gemeente.

  https://www.youtube.com/watch?time_continue=119&v=1lJEiD7vKZk  

 

Wat levert het op?

Met eAnonimiseren worden persoons- en adresgegevens, handtekeningen, rekening- en telefoonnummers automatisch herkend en geanonimiseerd. Na een eventuele controle en accordering worden de documenten direct beschikbaar gesteld in een formaat dat geschikt is voor publicatie. Dat biedt grote voordelen:

  • Een hoge mate van efficiëntie en nauwkeurigheid (98% is haalbaar).
  • Documenten kunnen sneller beschikbaar worden gemaakt voor belanghebbenden.
  • De intelligente software herkent dezelfde privacygevoelige informatie als een getrainde medewerker.
  • De software doet het werk, medewerkers kunnen zich beperken tot interactie met de software.
  • Veiligheid: de privacygevoelige gegevens zijn voorzien van een zwarte balk en zijn niet meer uit te lezen (anonimiseren is onomkeerbaar).
  • Naast anonimiseren is pseudonimiseren ook mogelijk, waardoor de samenhang en leesbaarheid vergroot worden.
  • Werkt met vele documentsoorten (inclusief afbeeldingen) ongeacht de omvang van de bestanden.
  • eAnonimiseren is zowel als SaaS oplossing als “on premise” beschikbaar.
  • eAnonimiseren is niet alleen losstaand te gebruiken, maar bijvoorbeeld ook in combinatie met uw scanoplossing en zaaksysteem.

Waarom eAnonimiseren?

eAnonimiseren is gebaseerd op taaltechnologie. Dat houdt in dat een “reading robot” wordt geleerd om de menselijke taal te interpreteren. Net als een medewerker kan de robot zich ontwikkelen en domeinkennis opdoen. Hoe meer de robot zich met uw hulp ontwikkelt, hoe minder controlewerk er nodig is.

De intelligente software is ook in te zetten voor andere toepassingen dan anonimiseren. De robot heeft ook geleerd om te helpen bij het classificeren en metadateren van documenten (conform TMLO).

Voor uw organisatie en uw medewerkers is het ook belangrijk dat eAnonimiseren zeer eenvoudig in te voeren en te gebruiken is. Tijdens een demo kunnen we het u live laten zien. Als u ons enkele documenten geeft krijgt u ze van ons geanonimiseerd terug!

Meer informatie

Als u meer informatie of een live demo wilt kunt u eenvoudig contact met ons opnemen via onderstaand formulier.