Home | Actueel | Praktijkervaringen met Blockchain

Actueel


 

Praktijkervaringen met Blockchain

25 april 2019


VNG Realisatie heeft “Blockchain - een praktische handleiding voor overheden” uitgegeven. In deze handleiding wordt uitgebreid beschreven wat Blockchain is en hoe je er gebruik van kunt maken. Ook wordt er stilgestaan bij de eerste toepassingen in de praktijk. Het is goed om de handleiding te lezen als u meer informatie wilt of van plan bent om aan de slag te gaan met Blockchain technologie.

Download hier de handleiding

Als eSpecialisten worden we genoemd in het overzicht “Nederlands-ecosysteem” bij de Blockchain aanbieders. Wij bieden meerdere, direct inzetbare Blockchain oplossingen aan zoals eWaarmerk en de eBurgerpas.

eWaarmerk

De meeste organisaties werken voor een groot deel digitaal. Documenten worden daarbij vaak digitaal verspreid (meestal via mail of publicatie). De ontvanger ziet een document van uw organisatie inclusief logo en huisstijl en gaat er vanuit dat dit document authentiek, integer en dus betrouwbaar is. Digitale documenten (ook PDF's) zijn echter eenvoudig te manipuleren, zonder dat dit duidelijk is voor degene die de informatie onder ogen heeft. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben.

Met onze eenvoudig te implementeren Blockchain oplossing eWaarmerk kunt u dit eenvoudig en voordelig oplossen. Al uw documenten kunnen geautomatiseerd worden voorzien van een 100% betrouwbaar eWaarmerk. Dit eWaarmerk wordt geregistreerd op de Blockchain. Documenten die zijn voorzien van het eWaarmerk kunnen door iedereen en op ieder moment gevalideerd worden. Daarbij wordt met zekerheid vastgesteld dat de informatie van uw organisatie is en ongewijzigd is. Iedere wijziging (manipulatie) leidt direct tot een ongeldig eWaarmerk. 

Bekijk hier de eWaarmerk website

eBurgerpas

Gemakkelijk, veilig en snel alle gemeentelijke regelingen en voorzieningen online!

De eBurgerpas is het eerste en meest complete platform waar gemeenten hun regelingen en voorzieningen online beschikbaar stellen voor burgers en aanbieders. De eBurgerpas is ook in te zetten voor producten en diensten waar de gemeente zelf als aanbieder optreedt. Burgers krijgen een eigen persoonlijke app of pas met een "wallet" om eenvoudig gebruik te maken van hun rechten. Aanbieders krijgen een App waarmee ze producten en diensten kunnen aanbieden. De transacties tussen burgers en aanbieders vinden plaats door het scannen van QR-codes. Iedere transactie wordt 100% betrouwbaar geregistreerd op de Blockchain. De financiële administratie, facturatie en verantwoording kunnen daarmee volledig geautomatiseerd worden.

Ga naar de eBurgerpas website

Praktijkvoorbeelden

Als eSpecialisten hebben we samen met onze klanten meerdere Blockchain oplossingen succesvol geïmplementeerd. Hieronder een aantal voorbeelden. 

Gemeente Hengelo

Hengelo eWaarmerkt haar Raadsbesluiten, zodat iedereen kan controleren of de informatie daadwerkelijk afkomstig is van de gemeente en de inhoud conform het origineel en niet aangepast is.

In de nabije toekomst wil de Gemeente Hengelo alle zaken en documenten van burgers en bedrijven ontsluiten via MijnHengelo. Door alle documenten te voorzien van eWaarmerk kan er nooit een discussie ontstaan over authenticiteit en integriteit van de informatie.

Bekijk hier de eWaarmerk validatie pagina van de Gemeente Hengelo

Commissie bodemdaling

De Commissie Bodemdaling wil haar documenten en dossiers op zodanige wijze vastleggen dat de definitieve inhoud, vorm, structuur en samenhang onomstotelijk vaststaan en dat dit voor alle belanghebbenden eenvoudig te verifiëren is.

Na afstemming met de provinciaal archivaris heeft de Commissie geoordeeld dat het opslaan van documenten in PDF/a formaat niet volstaat. Met de inzet van eWaarmerk is dit wel gelukt!

De Commissie Bodemdaling zet eWaarmerk in voor onderstaande digitale informatie:

  • Inkomende en uitgaande correspondentie.
  • Financiële onderbouwingen van de dossiers (spreadsheet in Microsoft Excel).
  • Stukken voor de Commissievergaderingen.
  • Besluiten naar aanleiding van de Commissievergaderingen.
  • Ondertekende verslagen van de Commissievergaderingen.
  • Jaarverslagen van de Commissie Bodemdaling.

Zelf aan de slag

Veel van uw collega's zijn al naar volle tevredenheid overgestapt op digitaal ondertekenen en eWaarmerken. Zet u ook de volgende stap? De eSpecialisten en ValidSign nodigen u van harte uit voor de regiosessie in Amersfoort op woensdag 15 mei van 9 tot 12 uur. Deze sessie is bestemd voor medewerkers van overheidsorganisaties en er zijn voor u geen kosten aan verbonden.

We laten u onder meer zien hoe eenvoudig het werkt, welke voordelen het voor uw organisatie heeft, wat de juridische status is en hoe gemakkelijk het in te voeren is. Na deze sessie kunt u direct aan de slag met digitaal ondertekenen en eWaarmerken in uw organisatie!

Sessie bij uw organisatie

Het is ook mogelijk om een sessie te doen bij uw organisatie. Dit geldt zowel als "gastheer" voor een sessie met collega's van andere overheidsorganisaties of voor een "in company" sessie met uw eigen collega's. Dit kunt u bij uw inschrijving aangeven bij het veld "Opmerkingen". We nemen dan contact met u op voor het maken van verdere afspraken.

Aanmelden

Via de link onderaan deze pagina kunt u zich eenvoudig inschrijven. Als u medewerker bent van een overheidsorganisatie zijn er voor u geen kosten verbonden aan de deelname. Het is dan ook niet nodig om de factuurinformatie in te voeren bij uw inschrijving. Als u binnen een week voor de datum van de regiosessie annuleert of niet aanwezig bent zonder afmelding zijn we genoodzaakt om u 75 Euro in rekening te brengen voor gemaakte kosten.

Aanmelden voor de regiosessie