Home | Actueel | Samen organiseren in blockchaintechnologie

Actueel


 

Samen organiseren in blockchaintechnologie

30 mei 2018


Elke dag is er meer dan voldoende nieuws te vinden over blockchaintechnologie, laat staan over cryptocurrency en bijbehorende koersfluctuaties. Af en toe leidt dat de aandacht af van de vele initiatieven die op dit moment genomen worden door organisaties die het aangedurfd hebben om de eerste stappen te zetten met deze nieuwe en interessante technologie.

Dit zijn organisaties die nieuwsgierig zijn en willen ontdekken hoe hun processen en gegevensverwerking slimmer zijn in te richten. Maar het zijn ook organisaties die de handen ineen slaan en serieus investeren (2,2 mln), in dit geval een publiek-privaat initiatief van o.a. TU Delft, Havenbedrijf Rotterdam en ABN AMRO.

Ook in onze eigen omgeving merken we dat nu concreet de eerste stappen worden gezet. Middels de Pilotstarter van VNG zullen we de eerste pilots concreet gaan verwezenlijken.

Het moet gezegd, het is nog flink zoeken naar daadwerkelijke succesvolle in productie zijnde implementaties. Aan de andere kant is dat ook niet gek. Het is voor vele nog onbekend terrein, de sceptici buitelen over elkaar heen en, last but not least, het grote voordeel wordt behaald door hierin met ketenpartners samen te werken. En zie maar eens al die ketenpartners te betrekken in een initiatief, laat staan een werkende oplossing met elkaar te verwezenlijken.

Toch zit daar nu juist de kracht van blockchaintechnologie. Stel je eens voor dat de basisregistraties zoals we die nu kennen (er zijn er inmiddels 11, te vinden op //www.digitaleoverheid.nl/dossiers/basisregistraties/) zouden worden ontsloten via de blockchain. Of dat ketenpartners in het sociale domein maar één keer gegevens over hun cliënten vastleggen en deze ter beschikking stellen voor alleen diegene die recht hebben deze gegevens te gebruiken. Het zou een enorme lastenverlichting opleveren, nog los van de burger die nu nog opgezadeld wordt met een enorme administratie die daar nu juist geen behoefte aan had.

In de logistieke en financiële sector lijkt men voorop te lopen (zie ook het eerdere initiatief), ongetwijfeld door voordelen op het gebied van efficiëntie en dus kostenbesparingen en concurrentievoordeel. Dat neemt niet weg dat de overheid op dit moment veel kleinere initiatieven en pilots opzet. Dat is enorm te waarderen omdat we zo beter zullen begrijpen welke voordelen blockchaintechnologie ons kan bieden en welke onvolkomenheden we tegenkomen die we uiteindelijk ook moeten zien op te lossen. De samenwerking met ketenpartners zal daarin cruciaal zijn, enerzijds door ervaringen met elkaar uit te wisselen, anderzijds doordat daar nu juist de winst zit in deze technologie. Kortom, zoek elkaar op en gebruik de kracht van het samen organiseren!