Home | Actueel | Verhuisbericht op de blockchain

Actueel


 

Het wordt nu echt serieus: Verhuisbericht op de blockchain

25 mei 2018


Samen met onze partner Sphereon, hebben we met de gemeente Utrecht  een “Blockchain Proof of Concept” succesvol afgerond. In deze PoC is aangetoond dat het mogelijk is om de zaakinformatie van een goedgekeurde verhuizing veilig in de Blockchain op te slaan. En minstens zo belangrijk, dat alle relevante informatie rondom deze verhuizing voor elke ketenpartij  direct toegankelijk is: eenmalig doorgeven, eenmalig opslaan en meervoudig gebruik.

Techniek

Door gebruik te maken van standaard integratiecomponenten en daarnaast een koppeling (STuF Zaak-DMS) te verwezenlijken met het zaaksysteem/dms wordt het mogelijk om op basis van bepaalde voorwaarden (een verhuisbericht dat is goedgekeurd en dus ook deze status heeft in het zaaksysteem) een set van gegevens op te halen.

Deze set van metagegevens, inclusief de originele aanvraag, wordt vervolgens geplaatst in de Blockchain. Door tevens in dit gegevensblok autorisatiegegevens mee te geven, kan heel gericht worden bepaald wie dit verhuisbericht in kan zien (bijvoorbeeld de Belastingdienst) en tevens wordt de veiligheid van informatie geborgd middels een sleutel.

Ketenpartijen

Deze ogenschijnlijke eenvoudige PoC is echt een mijlpaal, vanwege het feit dat we nu in staat zijn relevante informatie voor ketenpartijen beschikbaar te stellen zonder daarvoor ingewikkelde netwerkservices, gegevensknooppunten of gegevensuitwisseling op te tuigen. Dat biedt enorm veel voordelen. Gegevens van burgers, ondernemers, objecten, etc. worden door de betreffende instanties aangepast of verrijkt al dan niet met behulp van een zaaksysteem, zoals de verhuizing in deze PoC. Deze gegevens zijn direct beschikbaar voor ketenpartners, maar ook voor de burger of ondernemer zelf. Er is geen afhankelijkheid meer van een centraal beheerde mechanismen (zoals een digitaal ketennetwerk) die gegevens naar elkaar uitwisselen. Elke ketenpartner is direct in staat om zijn relevante gegevens in te zien, die altijd actueel zijn. Niemand hoeft meer op elkaar te wachten en privacy zal beter worden geborgd door op voorhand te bepalen wie wat mag inzien.

Verschuiving in denken

Dit zal een enorme verschuiving veroorzaken in hoe wij nu in Nederland onze gegevens beheren en beschikbaar stellen. We zullen anders moeten gaan nadenken over hoe algoritmes er zorg voor dragen dat onze gegevens maar op één plek veilig worden opgeslagen en vervolgens beschikbaar worden gesteld. Denk eens na als we al die databases, netwerken, gegevensknooppunten, etc. niet meer nodig hebben, wat een beheerlasten, fouten en wachttijden dat zou schelen.