Home | Actueel | 2021 GIBIT goed toepasbaar gemeentelijke ICT inkooptrajecten.

Actueel


 

GIBIT goed toepasbaar voor gemeentelijke ICT inkooptrajecten

12 april 2021


GIBIT in de praktijk

De VNG heeft de nieuwe versie van de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) 2020 vastgesteld. Vanuit eSpecialisten begeleiden wij veel gemeenten met aanbestedingen. Wij zien dat dat de GIBIT goed toepasbaar is voor diverse gemeentelijke ICT inkooptrajecten. Echter we merken in de praktijk ook dat sommige bepalingen in een aantal gevallen te stringent zijn of juist te vrijblijvend.

Addendum GIBIT 2020

Onderdelen als Maatschappelijk verantwoord ondernemen of het ingaan op bepalingen met betrekking tot het leveren van fysieke goederen (servers, printers, sensoren etc.), of uitgekristalliseerde bepalingen rondom facturatie en concrete toepassingen van het exit-plan zijn in de huidige GIBIT 2020 beperkt aanwezig. In onze adviestrajecten hebben we met meerdere gemeenten een addendum (versie 1.2.) op de GIBIT 2020 ontwikkeld. In het addendum kunnen gemeenten aangeven in welke paragrafen zij afwijkt van danwel nader aanvult op de GIBIT.

Samen organiseren

In het kader van samen organiseren stellen wij als eSpecialisten het addendum om niet ter beschikking aan andere gemeenten. Het doel is om als gemeenten met elkaar te blijven werken aan het actualiseren / aanscherpen / aanvullen van het addendum.

Interesse?

Als overheidsorganisatie kunt u hieronder de oplegger GIBIT 2020 gratis aanvragen: