Algemene Verordening Gegevensbescherming

De AVG treedt op 25 mei in werking…. hoe staat het met uw voorbereidingen?

Op donderdag 1 februari hebben we in Amersfoort een Kennissessie rondom de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) georganiseerd. Deze dag is uitstekend bezocht en was in korte tijd volgeboekt. Nog veel belangrijker: de aanwezigen waren uitermate positief en hebben aangegeven (nog meer) werk te maken van de noodzakelijke voorbereidingen voor de invoering van de AVG op 25 mei aanstaande. Verderop deze pagina zijn de presentaties van deze middag opgenomen.

Snel aan de slag

Vanaf 25 mei 2018 is in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving van kracht. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat veel organisaties niet op tijd klaar zullen zijn. Het is echter van groot belang dat u kunt voldoen aan de belangrijkste eisen (inzicht in de stand van uw zaken in uw organisatie) en kunt aantonen dat u bent gestart met de noodzakelijke voorbereidingen. Wij kunnen u daarbij op korte termijn ondersteunen en daarbij snel resultaat boeken!

We bieden u een overzichtelijke aanpak, waarbij we u zowel beleidsmatig als inhoudelijk ondersteunen en er samen met u voor zorgen dat uw informatiehuishouding zo snel mogelijk op orde is.

Grote stappen voorwaarts

Als u grote stappen voorwaarts wilt maken met de invoering van de AVG hebben we drie concrete voorstellen voor u. U krijgt niet alleen inzicht en een concreet actieplan, maar u kunt bovendien (zowel intern als extern) aantonen dat u serieus investeert in de noodzakelijke voorbereidingen.

 1. Uw informatiehuishouding duurzaam op orde brengen
  De kwaliteit van uw informatiehuishouding dient geborgd te worden in uw organisatie en uw beleidsplannen. De AVG heeft onder andere impact op de duurzaamheid van uw informatie, uw governance en uw informatie-uitwisseling met ketenpartijen. Samen met de uitkomsten van de PIA en de AVG Data Quick scan leggen we dit voor u vast in een Digitaal Duurzaamheidsplan. Het op orde brengen van uw informatiehuishouding door te starten met het Digitaal Duurzaamheidsplan kost u maximaal 7.500 Euro (afhankelijk van uw specifieke situatie).
  Zie voor meer informatie de eerste presentatie verderop deze pagina.
 2. AVG Organisatie Quick Scan (PIA)
  Een van onze experts voert een Privacy Impact Assessment (PIA) uit binnen uw organisatie. Dit onderzoek geeft u een helder beeld van de stand van zaken rondom uw voorbereidingen voor de invoering van de AVG. We beoordelen de mate waarop u bent voorbereid afgezet tegen benodigde maatregelen op het gebied van wet- en regelgeving, beleid, organisatie, mensen, procedures en ICT. De kosten voor het laten uitvoeren van een PIA zijn maximaal 7.500 Euro (afhankelijk van uw specifieke situatie).
  Zie voor meer informatie de tweede presentatie verderop deze pagina.
 3. AVG Data Quick Scan
  We voeren geautomatiseerd onderzoek uit naar de kwetsbaarheid van de ongestructureerde, privacygevoelige gegevens in uw organisatie. We maken daarbij gebruik van de geavanceerde softwaretool “Veritas Data Insight“. We bieden u inzicht in de risico’s en adviseren u over technische en organisatorische maatregelen. De Data Quick Scan inclusief implementatie kost 10.000 Euro (maximaal 5 Terabyte – gebruikersrecht voor 1 jaar – inclusief onderhoud).
  Zie voor meer informatie de derde presentatie verderop deze pagina.

Een AVG totaalpakket van deze drie onderdelen bieden we u aan voor maximaal 21.500 Euro. Alle bedragen zijn exclusief btw.

Hieronder kunt u eenvoudig uw keuze maken. We nemen dan contact met u op voor verdere afspraken.U kunt ook meerdere onderdelen selecteren.

Presentaties AVG Kennissessie

Hieronder vindt u de presentaties van de AGV Kennissessie.

“Hoe organiseren we vertrouwen in de digitale wereld?” door Kees Groeneveld van de eSpecialisten.

Downloaden (PDF, 2.54MB)

“De essentie van de AVG en de Privacy Impact Assessment (PIA).” door Dick Hof van Caesar Overheid.

Downloaden (PDF, 7.07MB)

“Information Governance en de AVG (Data Quick Scan).” door Olivier Bogaerts van Veritas.

Downloaden (PDF, 5.94MB)