Algemene verordening gegevensbescherming

De AVG komt eraan… bent u klaar voor 25 mei 2018?

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum is in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving van kracht. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

De afgelopen tijd heeft u veel kunnen lezen over de gevolgen van de nieuwe wetgeving. Wat ons betreft is er nog onvoldoende focus geweest op het daadwerkelijk tijdig voldoen aan alle vereisten van de AVG. Om deze reden hebben we een overzichtelijk programma ontwikkeld, waarbij we u zowel op beleidsmatig en inhoudelijk ondersteunen en er samen met u voor zorgen dat uw informatiehuishouding zo snel mogelijk op orde is. We doen dit onder andere door gebruik te maken van de geavanceerde tooling van Veritas.

Als u zo snel mogelijk aan de slag wilt nodigen we u uit om een afspraak met ons te plannen over dit onderwerp. Hoe sneller u contact met ons opneemt, des te groter de kans dat u voor 25 mei 2018 AVG compliant bent.

U kunt er ook voor kiezen om deel te nemen aan onze gratis kennissessie AVG op 1 februari 2018 in Amersfoort. Tijdens de kennissessie ziet u concrete praktijkvoorbeelden hoe technologie ongestructureerde data opspoort die niet AVG compliant is. Uiteraard laten we ook zien hoe dezelfde technologie ervoor zorgt dat u wel gaat voldoen aan de AVG.

Het programma van deze kennissessie wordt u aan geboden door de eSpecialisten in samenwerking met Caesar Overheid, Fairbanks en Veritas.

Een afspraak plannen of inschrijven voor de kennissessie AVG

Via het dropdown menu in onderstaand formulier kunt u aangeven of u een afspraak wilt plannen of u aanmelden voor de gratis kennissessie AVG.

De AVG kennissessie wordt op 1 februari 2018 tussen 13 en 16 uur georganiseerd in de Eenhoorn te Amersfoort. Deze locatie is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer.

NB: deelname aan de kennissessie AVG is kosteloos voor medewerkers die in dienst zijn van overheidsorganisaties. Mocht u onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn dan kunt u zich tot en met vrijdag 12 januari 2018 afmelden door een mail te sturen naar contact@eSpecialisten.nl. Als u niet aanwezig bent zonder afmelding of een niet tijdige afmelding zijn we genoodzaakt om onze kosten (75 euro exclusief btw) aan u door te belasten.

Onder het formulier vindt u meer informatie over het programma voor de kennissessie.Selecteer of u een afspraak wilt maken of aanmelden voor de kennissessie AVG

Programma en stappenplan AVG

Het programma om tijdig klaar te zijn voor de invoering van de AVG is gebasseerd op onderstaand stappenplan.

Stap 1 Privacy Impact Assesment (PIA)
Samen met de verantwoordelijke voor gegensbescherming in uw organisatie voeren we een Privacy Impact Assesment uit. De PIA is een instrument om de privacyrisico’s van gegevensverwerking in kaart te brengen. Op basis daarvan worden vervolgens maatregelen gedefinieerd om risico’s te minimaliseren.

Stap 2 Gegevensanalyse 
Op basis van de uitkomsten van de PIA bepalen we welke onderdelen van uw informatiehuishouding nader onderzocht moeten worden. Deze analyse wordt volledig geautomatiseerd uitgevoerd met behulp van geavanceerde tooling van Veritas. De uitkomsten van deze analyse geven aan welke gegevens niet aan de AVG voldoen en wat er moet gebeuren om er wel aan te kunnen voldoen.

Stap 3 Informatiehuishouding op orde brengen
Op basis van de uitkomsten van de gegevensanalyse brengen we samen met u de informatiehuishouding op orde. De tooling van Veritas wordt gebruikt om in te grijpen in de databronnen die niet voldoen aan de AVG. Dit betekent dat gegevens worden verwijderd, verplaatst of er wordt samenhang aangebracht, zodat u kunt voldoen aan de AVG vereisten.

Parallel aan bovenstaande stappen gaan we samen met u aan de slag met het herformuleren van beleid en het herinrichten van uw organisatie, processen en systemen.