Blockchain Actueel

  • 0

Blockchain collectief nodigt gemeenten uit voor pilots

Door de komst van internet, open data en de intensivering van de participatiesamenleving wordt het steeds belangrijker om na te denken over de organisatie van informatie. Technologische ontwikkelingen zoals Blockchain zullen een enorme invloed gaan uitoefenen op de wijze waarop we met die informatie omgaan, ook binnen de overheid. Er is al veel geschreven over dit onderwerp. Voor overheidsorganisaties blijft vaak de vraag: hoe kunnen we op een eenvoudige manier gebruik gaan maken van de  mogelijkheden van Blockchaintechnologie?

Samenwerken

De organisaties Enable-U, BCT-Software, Sphereon en eSpecialisten willen overheden helpen om met behulp van Blockchaintechnologie concrete samenhangende oplossingen te organiseren en gecontroleerde transacties met burgers uit te kunnen voeren. Waarbij de burger de regie heeft over zijn privacygegevens en identiteitsvaststelling. ICTU steunt dit initiatief en brengt als onafhankelijke adviseur binnen de overheid waar mogelijk haar kennis in over innovaties en blockchaintechnologie.

Uitgangspunten

Met dit initiatief kunnen gemeenten op een eenvoudige manier gebruik maken van de mogelijkheden van Blockchain door samen te werken aan een pilot. We hanteren daarvoor een aantal uitgangspunten, waardoor toepassingen, zoals digitaal waarmerken en uitvoeren van geautoriseerde transacties mogelijk worden.

Dit initiatief staat  open voor samenwerking met andere organisaties. Oplossingen worden in pilots ontwikkeld in een open source systeem waarin kennis en met name gebruik en hergebruik openlijk voor alle participanten toegankelijk is.

Meedoen met pilots rond blockchaintechnologie

Wij zijn op zoek naar gemeenten die samen met ons een pilot willen uitvoeren. Het doel van de pilot is om de toegevoegde waarde van blockchaintechnologie in verschillende ICT omgevingen aan te tonen. Dit natuurlijk naast de oplossingen en haar mogelijkheden en het gemak van de invoering ervan in de praktijk

Aanmelden

Wilt u meer informatie over dit initiatief, wilt u deelnemen in een pilot, of ook participeren in deze samenwerking? Neemt dan contact met ons op. U kunt daarvoor het contactformulier invullen dat u vindt via //depilotstarter.vng.nl/projecten/verminderen-administratieve-lasten/drie-blockchainpilots-1-verhuisbericht-2-grip-op of stuur een mail naar:

contact@especialisten.nl


  • 0

Blockchain Actueel – Het wordt nu echt serieus: Verhuisbericht op de blockchain

Tags : 

Door Edwin Boender, partner eSpecialisten

Samen met onze partner Sphereon, hebben we met de gemeente Utrecht onlangs een “Blockchain Proof of Concept” succesvol afgerond. In deze PoC is aangetoond dat het mogelijk is om de zaakinformatie van een goedgekeurde verhuizing veilig in de Blockchain op te slaan. En minstens zo belangrijk, dat alle relevante informatie rondom deze verhuizing voor elke ketenpartij  direct toegankelijk is: eenmalig doorgeven, eenmalig opslaan en meervoudig gebruik.

Techniek

Door gebruik te maken van standaard integratiecomponenten en daarnaast een koppeling (STuF Zaak-DMS) te verwezenlijken met het zaaksysteem/dms wordt het mogelijk om op basis van bepaalde voorwaarden (een verhuisbericht dat is goedgekeurd en dus ook deze status heeft in het zaaksysteem) een set van gegevens op te halen.

Deze set van metagegevens, inclusief de originele aanvraag, wordt vervolgens geplaatst in de Blockchain. Door tevens in dit gegevensblok autorisatiegegevens mee te geven, kan heel gericht worden bepaald wie dit verhuisbericht in kan zien (bijvoorbeeld de Belastingdienst) en tevens wordt de veiligheid van informatie geborgd middels een sleutel.

Ketenpartijen

Deze ogenschijnlijke eenvoudige PoC is echt een mijlpaal, vanwege het feit dat we nu in staat zijn relevante informatie voor ketenpartijen beschikbaar te stellen zonder daarvoor ingewikkelde netwerkservices, gegevensknooppunten of gegevensuitwisseling op te tuigen. Dat biedt enorm veel voordelen. Gegevens van burgers, ondernemers, objecten, etc. worden door de betreffende instanties aangepast of verrijkt al dan niet met behulp van een zaaksysteem, zoals de verhuizing in deze PoC. Deze gegevens zijn direct beschikbaar voor ketenpartners, maar ook voor de burger of ondernemer zelf. Er is geen afhankelijkheid meer van een centraal beheerde mechanismen (zoals een digitaal ketennetwerk) die gegevens naar elkaar uitwisselen. Elke ketenpartner is direct in staat om zijn relevante gegevens in te zien, die altijd actueel zijn. Niemand hoeft meer op elkaar te wachten en privacy zal beter worden geborgd door op voorhand te bepalen wie wat mag inzien.

Verschuiving in denken

Dit zal een enorme verschuiving veroorzaken in hoe wij nu in Nederland onze gegevens beheren en beschikbaar stellen. We zullen anders moeten gaan nadenken over hoe algoritmes er zorg voor dragen dat onze gegevens maar op één plek veilig worden opgeslagen en vervolgens beschikbaar worden gesteld. Denk eens na als we al die databases, netwerken, gegevensknooppunten, etc. niet meer nodig hebben, wat een beheerlasten, fouten en wachttijden dat zou schelen.

 

Edwin Boender is partner bij eSpecialisten en geeft trainingen, presentaties en workshops over Blockchain Technologie. Tel:0615062294 | email: edwin.boender@especialisten.nl