Digitale Agenda 2020

Samen doen wat samen kan

De informatiesamenleving heeft zo’n impact op de bestuurlijke taakuitoefening, in de interne werkprocessen en in de gemeentelijke dienstverlening, dat we alleen als gemeenten samen deze uitdagingen aan kunnen.

Dat is verwoord in de Digitale Agenda, met als kern “samen doen wat samen kan”: collectief optreden waar mogelijk maakt gemeenten sterk. Op 3 juni 2015 heeft de Algemene Ledenvergadering van de VNG haar akkoord gegeven voor de
Digitale Agenda 2020.

Collectieve aanpak

Door een collectieve aanpak ontstaat ruimte en komen middelen vrij om in de eigen gemeente individueel in te spelen op de behoefte van inwoners en ondernemers. Een voorbeeld: door collectief in te kopen op telefonie ontstaan besparingen van 40%.

De Digitale Agenda 2020 staat voor transparant en efficiënt werken, het bieden van lokaal maatwerk waar nodig, trendwatching, visieontwikkeling, standaardisatie van werkprocessen (zoals bijvoorbeeld aangiften en vergunningverlening) en collectieve voorzieningen.

Een belangrijk deel van die collectieve voorzieningen wordt gevormd door de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI), waarvan de basisregistraties (personen, adressen, gebouwen en kadaster) en de Mijn Overheid Berichtenbox onderdelen zijn.  Dat vereist wel dat gemeenten gebruik maken van standaarden om optimaal te kunnen aansluiten en van een meer gestandaardiseerde manier van werken.

Op dit moment proberen de 393 gemeenten samen al veel op te lossen, maar tegelijkertijd geven zij veel geld uit aan het oplossen van problemen die in elke gemeente exact hetzelfde zijn. Dat wordt door inwoners steeds minder begrepen. Gemeenten zullen vaart moeten maken met de standaardisatie en gezamenlijke inkoop op ict-gebied.

Het begint met het invullen van de softwarecatalogus.nl  Dan krijgen gemeenten inzage in wat zij en wat andere gemeenten hebben en kunnen zij door te vergelijken en met elkaar te gaan overleggen veel meer in gezamenlijkheid optrekken.

Professionele begeleiding

eSpecialisten kan u begeleiden met het in kaart brengen wat u aan ICT in huis heeft, waar de overlap zit en waar besparingen gerealiseerd kunnen worden. Ook lichten wij uw contracten door en doen voorstellen voor reductie van kosten. Eventueel kunnen we ook voor u de onderhandelingen voeren met leveranciers.

Daarnaast begeleiden we organisaties bij het vormgeven van samenwerkingsverbanden (collectieve marktuitvraag, opzetten samenwerking met verbonden partijen, opzetten shared service centra).

Informatievoorziening gaat echter veel verder dan dienstverlening. Een ontwikkeling is het transparant krijgen van de prestaties van een gemeente (zie waarstaatjegemeente.nl). Met één druk op de knop zijn allerlei gegevens van gemeenten te vinden waarmee lokale bestuurders vergelijkingen kunnen maken, kunnen sturen en zichzelf kunnen verantwoorden. eSpecialisten begeleid uw organisatie met het continue verbeteren van prestaties. Wij werken aan cultuurverandering en aan het scherp krijgen van verantwoordingsinformatie.

Op dit moment wordt binnen KING / VNG in nauw overleg met leveranciers en gemeenten gewerkt aan een uniforme set inkoop- en leveringsvoorwaarden ICT, gebaseerd op de ARBIT voorwaarden. Vanuit onze kennis en ervaring zijn we als eSpecialisten nauw bij dit project betrokken.

Wij begeleiden daarnaast verschillende overheidsorganisaties om hun voorwaarden zo scherp mogelijk te formuleren. Daarnaast zorgen we er bij het begeleiden van marktuitvraag en aanbestedingen voor om een mix te maken van vraagstelling en best value procurement. Daardoor wordt het marktaanbod transparant en het keuzeproces voor uw organisatie eenvoudiger.

Meer informatie?

Bent u geïnteresseerd hoe wij kunnen bijdragen aan de realisatie van de digitale agenda in uw organisatie? Vult u dan eenvoudig onderstaand formulier en wij nemen contact met u op voor een vrijblijvende afspraak.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

Bericht


Zoeken in onze website

eSpecialisten op Twitter