Duurzaam digitaal met een e-Depot

Digitalisering neemt een steeds grotere vlucht in onze samenleving. Overheidsorganisaties zijn hierop geen uitzondering.
Hoe zorgen we echter voor duurzame en betrouwbare bewaring en ontsluiting van deze informatie? Hoe zorgen we ervoor dat de vorm, inhoud, structuur en samenhang bewaard blijft? Het e-Depot is wellicht een antwoord op deze vragen.

Een e-Depot is een duurzaam digitaal depot. “Het is het geheel van organisatie, beleid, processen en procedures, financieel beheer, personeel, databeheer, databeveiliging en aanwezige hard- en software, dat duurzaam beheren en raadplegen van te bewaren digitale archiefbescheiden mogelijk maakt” (bron: ED3: eisen duurzaam digitaal depot, LOPAI, december 2012). Een e-Depot is dus meer dan alleen een technische voorziening.

Het opzetten van of aansluiten op een e-Depot vereist een zorgvuldige aanpak.
De eSpecialisten hebben ruime kennis op dit vakgebied en een uitgewerkte aanpak.
Op dit moment voeren we bijvoorbeeld een marktverkenning uit op het gebied van
e-Depot voorzieningen voor Nederlandse overheidsinstellingen. We doen dit in opdracht van de Vereniging Zeeuwse Gemeenten (VZG). Het initiatief wordt onder meer ondersteund door Archief2020.

Als u met ons van gedachten wilt wisselen over digitale duurzaamheid binnen uw organisatie en de eventuele inzet van e-Depot voorzieningen nodigen wij u van harte uit om via onderstaand formulier contact met ons op te nemen.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

Bericht

 

 

 

 


Zoeken in onze website

eSpecialisten op Twitter