Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Digitaal Duurzaam

Toegankelijk en bruikbaar houden van digitale informatie.

Wat is digitale duurzaamheid?

Kort samengevat betekent digitale duurzaamheid het toegankelijk en bruikbaar houden van digitale (overheid) informatie. 

De informatie moet in de toekomst beschikbaar, toegankelijk, leesbaar en bruikbaar blijven. Dit terwijl de apparatuur, de programmatuur, de bestandsformaten en de opslagmedia die de overheid gebruikt bij het opslaan en lezen van die informatie, in de loop van de tijd veranderen of zelfs verdwijnen.

Digitaal archiveren, bewaren en ervoor zorgen dat de digitale informatie in de toekomst ontsloten kan blijven worden is nieuw en noemen we digitale duurzaamheid.

De overheidsorganen zijn verplicht de onder hen berustende archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren, alsmede zorg te dragen voor de vernietiging van de daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden.


(artikel 3 van de Archiefwet 1995).

Bij Digitale duurzaamheid gaat het niet alleen over digitale traditionele documenten zoals brieven, besluiten en rapporten maar ook over gegevens in databases (gestructureerd en ongestructureerde gegevens, gegevensobjecten) zoals records, maar ook filmpjes, geluidsfragmenten, geo-informatie.

Daarnaast gaat Digitale Duurzaamheid ook over nieuwe vormen van informatie, technisch vaak nogal complex van samenstelling. Denk bijvoorbeeld aan email (let op de nestings), webpagina’s en digitale ruimtelijke plannen, maar ook informatie die binnen de nieuwe ‘social media’ zoals Snapchat, Instagram, Facebook en Twitter ontstaat en nieuwe vormen als algoritmes.


Hoe duurzaam is uw organisatie?

Onze samenleving wordt steeds digitaler – net als de manier waarop we informatie creeren, opslaan, ontsluiten en delen met elkaar.
Digitale informatie is echter vluchtig en eenvoudig te wijzigen (manipuleren) zonder dat de ontvanger hiervan op de hoogte is.

Digitale betrouwbaarheid en digitale duurzaamheid zijn dan ook cruciaal!

Wat kunt u zelf doen en waarbij kunnen wij ondersteunen.

Normenkader

Samen met Key2control hebben we vanuit eSpecialisten een normenkader Digitale Duurzaamheid ontwikkeld, waardoor u stap voor stap kunt toewerken naar een digitaal duurzame omgeving. Heeft u interesse? Laat het ons dan even weten!