Home | e-Academy | Masterclass ICT-Aanbesteden: Hoe doe je dat?

e-Academy


 Hieronder vindt u informatie over een van onze kennissessies. 
Als u hierover met ons in gesprek wilt nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen!

Masterclass ICT-Aanbesteden: Hoe doe je dat?

11 januari 2019


 

Overheidsorganisaties zijn gebonden aan aanbestedingswetgeving. Maar hoe pas je deze toe? Wat betekent dit voor reeds lopende contracten? En wat betekent dit voor nieuwe ICT trajecten? Vaak hebben organisaties wel een inkoopafdeling, maar het ontbreekt hen vaak aan (ICT)kennis en methodiek om reeds lopende contracten en nieuwe aanbestedingen met een ICT component goed te kunnen begeleiden. Soms leidt het niet goed toepassen van aanbestedingswetgeving tot onrechtmatige contractvorming en is dat de basis voor oordeelsonthouding of zelfs een afkeurende verklaring van een jaarverslag door een extern accountant. 

Vraagstukken die spelen zijn ondermeer: Hoe bereken je drempelbedragen? Is een meervoudige onderhandse aanbesteding veel verschillend van een Europese aanbesteding? Welke criteria hanteer je dan bij een meervoudig onderhandse ? Wanneer mag je een marktconsultatie uitvoeren? Hoe passen leveringsvoorwaarden in een aanbestedingsproces? Hoe ga je om met vervolgopdrachten? Hoe vraag je standaarden uit? Welke contractduur is handig? Hoe gaan we om met verwerkersovereenkomsten en wat moet je dan tenminste regelen? En wat gebeurt er als een softwareleverancier waar je contracten mee hebt afgesloten overgenomen wordt? Of dat een softwarepakket door de softwareleverancier vervangen wordt door een ander systeem?; Mag dat zomaar? Welke bepalingen moet je opnemen voor exit-regelingen? Waar zitten de valkuilen in het aanbestedingsproces?  Zijn de huidige contracten nog wel rechtmatig? Veel vragen die op je af komen.

 

Training / ondersteuning:

eSpecialisten begeleid overheidsorganisaties op het vlak van ICT-aanbesteden, ICT-leveranciers-management, leveringsvoorwaarden en conflictbemiddeling.  Wij bieden master classes, consultancy en in company trainingen. Kees Groeneveld begeleid de masterclass ICT-Aanbesteden. Hij heeft meer dan 120 aanbestedingen begeleid en kan vanuit zijn kennis en ervaring praktische handvatten aanreiken.  

 

Doelgroep:

Doelgroep zijn inkoopadviseurs, projectleiders en hoofden van vakafdelingen die betrokken worden bij ICT aanbestedingen en diepgang zoeken op aanbestedingsvlak in combinatie met ICT vraagstukken.

 

Data 2019 :

Op dinsdag 5 maart en donderdag 16 mei organiseren we in Utrecht een eendaagse masterclass met de laatste ontwikkelingen over ICT Aanbesteden van 09.30 – 16.00 in Utrecht. De kosten zijn EUR 495,- ex. btw per persoon. Het aantal plaatsen is per cursus beperkt tot 15, om de interactie te kunnen waarborgen.

 

Opzet van de masterclass:

 • Welke wet- en regelgeving is van toepassing;
 • Rechtmatigheid van contracten; Zowel voor reeds lopende als nieuwe contracten;
 • Hoe ga je aanbestedingtechnisch om met gewijzigde opdrachten gedurende de looptijd van een contract?
 • Wat gebeurt er als gedurende een looptijd een bepaald produkt vervangen wordt door een leverancier? 
 • Hoe zet je een aanbestedingskalender op;
 • Soorten aanbestedingen / Afwijkingen;
 • Welke termijnen van belang?;
 • Hoe zet je een afwijkingsbesluit op?;  
 • Marktconsultatie: Waarom zou je die organiseren? & Hoe organiseer je dit?
 • Aanpak aanbestedingstraject (Samenwerking met inkoop, vakafdeling, ICT) / Wie is waarvoor verantwoordelijk?
 • Toepassing van Leveringsvoorwaarden en volgordelijkheid van documenten;
 • Toepassing van de GIBIT in de praktijk;
 • Digitaal ondertekenen van stukken; 
 • Toepassing van verwerkersovereenkomsten;
 • Continuïteitsbepalingen en exit-regelingen;
 • Proof of Concept: Wel of niet?;
 • Waardering en selectie;
 • Wachtkamerprocedure.

 

Voor vragen of aanmeldingen kunt u contact opnemen met :

 
Kees Groeneveld

Kees.Groeneveld@especialisten.nl

Mobiel: 06-46593567

Wilt u meer informatie of direct aan de slag? Via onderstaand formulier kunt u ons eenvoudig bereiken.