Nieuws Ontwikkeling
especialisten-staat-overheden-bij-in-digitaliseringsvraagstukken

eSpecialisten staat overheden bij in aanbestedingen en digitaliseringsvraagstukken.

Gisteren verscheen een mooi artikel in Computable.nl waarin wij genoemd worden. eSpecialisten staat overheden bij in aanbestedingen en digitaliseringsvraagstukken. 

Ranshuijsen is een Rotterdamse ontwikkelaar van zaaksoftware (cliëntvolgsystemen) voor het sociale domein en de advocatuur. Het bedrijf heeft de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden en de gemeenten Utrecht en Rotterdam als klant. Especialisten is een ict-dienstverlener uit Hengelo die overheden bijstaat in digitaliseringsvraagstukken.

 De veertien Twentse gemeenten, de Gemeenschappelijke Regeling (GR) SamenTwente en GR VeiligheidsregioTwente hebben na een aanbesteding gekozen voor het pakket PGAx van Ranshuijsen. Dit zaaksysteem wordt ingezet om regionaal informatie uit te wisselen over casussen in het sociale domein. Het bedrijf Especialisten fungerde de afgelopen twee jaar als projectleider en helpt mee met de implementatie. Het contract heeft een looptijd van maximaal acht jaar.

Officieel betrof het een Europese aanbesteding voor een nieuw Twents Integrale Casuïstiek Systeem (Tics). Doel was om software aan te schaffen waarmee regionaal informatie is uit te wisselen over zogeheten vangnetten. Daar verstaat men in Twente een overlegtafel of thema over waar casussen aan gekoppeld kunnen worden. Voorbeelden van vangnetten zijn hangjongeren, huiselijk geweld, loverboys, verwarde personen, jeugdgroepen, ‘Top X’ (personen en gezinnen met een multi-problematiek, waarbij er sprake is van ernstige overlast en criminaliteit), veelplegers, beschermd wonen, nazorg gedetineerden, (vroegsignalering) kindermishandeling, huurproblemen, armoedeaanpak, tijdelijke huisverboden, ‘code rood ‘(acuut gevaar) en generieke zorg.  

Een persoon kan onder meerdere vangnetten vallen. De aangeschafte software van Ranshuijsen moet zo’n casus dusdanig inzichtelijk maken dat er is te bepalen welke hulpverlener de leiding neemt.