Home | Oplossingen | Aan de slag met de eBurgerpas!

Direct toepasbare oplossingen


 

Hieronder is een van de direct toepasbare oplossing beschreven die eenvoudig ingevoerd kan worden bij uw organisatie.
Als u hierover met ons in gesprek wilt nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen!

Aan de slag met de eBurgerpas!

17 september 2018


De eBurgerpas is de meest innovatieve en gebruikersvriendelijke app om gemeentelijke regelingen en voorzieningen beschikbaar te stellen aan burgers en leveranciers. Daarnaast worden alle transacties automatisch op de Blockchain geregistreerd en verwerkt, zodat de volledige administratie en facturatie geautomatiseerd plaats kan vinden. Dit zorgt voor een aanzienlijke lastenverlichting!


De eBurgerpas is breed inzetbaar

Het basisprincipe van de eBurgerpas is dat gemeenten het recht op voorzieningen van burgers vaststellen (beschikken) en aanbieders voorzieningen leveren. De burgers ontvangen een persoonlijke QR-code (via de beschikking, pas en/of SmartPhone), waaraan het recht gekoppeld is. Met de QR-code kunnen burgers voorzieningen afnemen bij een deelnemende leverancier naar keuze. De leverancier scant de QR-code, waarna de voorziening direct geleverd kan worden. De transacties tussen burgers en leveranciers worden automatisch – en volledig versleuteld - geregistreerd op de Blockchain. Alle transacties kunnen daarna geautomatiseerd administratief en financieel worden afgehandeld.

De eBurgerpas is breed inzetbaar voor onder meer armoedebestrijding, schuldhulpverlening, Wmo-voorzieningen en de milieupas. Aan burgers kunnen rechten en budgetten ter beschikking worden gesteld voor sporten, cursussen, culturele activiteiten en kortingen op producten of diensten van leveranciers.

Met de invoering van de eBurgerpas bereiken we onder meer de volgende voordelen:
• Burgers kunnen zelf de aanbieder kiezen voor het leveren van de voorziening.
• Het gebruik en de uitvoering worden eenvoudiger voor de gemeente, de burgers en de aanbieders.
• Het gehele proces wordt geautomatiseerd, waardoor de administratieve lasten voor alle betrokkenen worden geminimaliseerd.
• Blockchaintechnologie wordt onder meer ingezet voor 100% betrouwbare, niet te manipuleren vastlegging (registratie) in het proces.

Voorbeeldschermen

Hieronder zijn een aantal voorbeelden van schermen opgenomen om een beeld te geven van de werking van de eBurgerpas. De schermen worden voor iedere deelnemende gemeente gepersonaliseerd op basis van de huisstijl van de gemeente.

Voorbeeldschermen eBurgerpas

Lage kosten en eenvoudig in te voeren

Om zoveel mogelijk gemeenten, burgers en leveranciers te laten profiteren hebben we de kosten zo laag mogelijk gehouden. Iedere gemeente betaalt een vast bedrag van 10.000 Euro per jaar plus een klein bedrag per deelnemende burger (aflopend bij grotere aantallen). Daarnaast zijn er (beperkte) kosten voor personalisatie en eventuele begeleiding bij de invoering.

De eBurgerpas heeft een zeer hoge mate van gebruikersgemak voor zowel gemeenten, burgers als leveranciers. Daarmee is de eBurgerpas een innovatief en laagdrempelig alternatief voor de huidige werkwijze rondom gemeentelijke regelingen en voorzieningen. Als u verder in aanmerking neemt dat de volledige administratie en facturatie van alle transacties geatomatiseerd verlopen is de kosten-baten analyse snel gemaakt!

De eBurgerpas bij uw organisatie invoeren

Als u de eBurgerpas bij uw organisatie in wilt voeren of eerst met ons wilt afstemmen horen we graag van u!  

Neem contact met ons op