Home | Oplossingen | Kwaliteitssysteem ICT-inkoop en ICT-leveranciersmanagement

Direct toepasbare oplossingen


 

Hieronder is een van de direct toepasbare oplossing beschreven die eenvoudig ingevoerd kan worden bij uw organisatie.
Als u hierover met ons in gesprek wilt nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen!

Kwaliteitssysteem ICT-inkoop en ICT-leveranciersmanagement

6 november 2020


Overheidsorganisaties zijn zich er steeds meer van bewust dat zij de rechtmatigheid van hun inkoop- aanbesteding en leveranciersmanagement beter moeten organiseren. Onderzoek van het Ministerie van BZK wijst uit dat gemeenten niet altijd hun inkoopdocumentatie op orde hebben en vaak niet beschikken over een adequate inkoopstrategie. Dit verklaart waarom in toenemende mate de rechtmatigheid van inkoop en aanbestedingen bij de controle op de jaarrekening niet op orde is. Onderliggende oorzaak is dat veel overheidsorganisaties, met name gemeenten, grote moeite hebben met de interne beheersing van de uitvoeringskwaliteit van hun ICT-projecten. Dit wordt veroorzaakt door een structureel gebrek aan actuele en specialistische kennis.

Oplossing

Het aanbesteden en inkopen van ICT en het uitvoeren van ICT-leveranciersmanagement is geen sinecure. In 2019 sloegen eSpecialisten en Key2Control daarom de handen ineen om met elkaar te gaan samenwerken. Het resultaat is een controleraamwerk ICT Inkoop, Aanbesteden en Leveranciersmanagement dat als aparte module beschikbaar kan worden gesteld in de bestaande Key2Control GRC software. Bij deze module wordt ook een documentatie set meegeleverd die is samengesteld vanuit de vertaling van o.a. eerdere handreikingen en "best practices". Om de implementatie en adoptie van deze module te borgen heeft eSpecialisten een specifieke aanpak ontwikkeld. Die aanpak gaat uit van een vijf stappen groeimodel. Op een gecontroleerde en gestructureerde wijze kunnen overheden stappen gaan zetten in het professionaliseren van ICT-Leveranciersmanagement. Onderdeel van die aanpak is een Masterclass om de uitvoeringsorganisatie én het management mee te krijgen in deze veranderopgave.

Gratis Webinar

Hierbij nodigen we u uit om deel te nemen aan een gratis Webinar "Kwaliteitssysteem ICT-Inkoop en Leveranciersmanagement". Het webinar wordt gegeven op diverse dagen en tijdstippen, u kunt zelf kiezen uit het meest geschikte moment. U vindt de gratis webinars op onze agenda pagina.

 

Aanmelden voor een gratis Webinar

  

Whitepaper

We hebben het vraagstuk over kwaliteitsverbetering en interne beheersing uitgewerkt in een whitepaper. In de whitepaper staan onder meer praktische tips over het organiseren en implementeren van uw kwaliteitssysteem. Via onderstaande formulier kunt u het whitepaper aanvragen.