Van fundament naar excellent!

Het doel van klantgerichte organisaties is het bieden van excellente dienstverlening. Tevreden klanten en medewerkers en een optimale inrichting en uitvoering van de organisatie en alle processen. Om excellentie te kunnen bereiken is het noodzakelijk om te starten met een stevig fundament!

Van fundament naar excellent

Fase 1: een stevig fundament

Een stevig fundament is de beste garantie voor een fraaie en duurzame woning.
Zo is het ook met de inrichting en optimalisatie van uw organisatie. Onze aanpak begint dan ook met een inventarisatie van het fundament onder uw organisatie.
Is het duidelijk wat u de komende jaren wilt bereiken, met welke uitdagingen u te maken krijgt en op welke wijze uw organisatie, mensen, werkprocessen en informatievoorziening daarop moet inrichten? De uitkomst van deze fase is een weldoordacht verbeterplan – inclusief de behorende prioriteiten – voor alle belangrijke onderdelen en onderwerpen van uw organisatie. Het verbeterplan is uw leidraad om de komende jaren door te groeien naar excellente dienstverlening.

Fase 2: groei en verbetering

Nu u weet waar u naartoe wilt en op welke wijze dat moet gebeuren is het tijd om uw organisatie mee te nemen in de door te voeren verbeteringen. Alle betrokkenen worden geïnformeerd en er worden concrete verbeterteams en –projecten ingericht. Net zoals Rome niet in één dag is gebouwd is het ook niet mogelijk om excellente dienstverlening in één dag te realiseren. Op basis van uw prioriteiten werken we samen met u gericht en gefaseerd toe naar de benodigde verbeteringen in uw organisatie. Hoewel we niet alles tegelijk kunnen doen zult u merken dat er in korte tijd grootschalige verbeteringen doorgevoerd worden. Deze verbeteringen leiden in veruit de meeste gevallen ook direct tot besparingen. Deze besparingen kunnen worden ingezet voor uw verbeterprojecten.

Fase 3: grip op uw organisatie

In deze fase zorgen we ervoor dat uw verbeteringen worden verankerd in uw organisatie. Doelstellingen worden vertaald in Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s) die voortdurend worden gemeten en bewaakt. De verantwoordelijkheid voor het behalen van deze KPI’s wordt concreet toegewezen aan de medewerkers binnen uw organisatie. Op basis van de uitkomsten kunt u gericht bijsturen als dat noodzakelijk is. Aan het einde van deze fase heeft u volledig inzicht in uw actuele prestaties.

Fase 4: excellente dienstverlening

U heeft uw organisatie volledig geoptimaliseerd en er is sprake van excellente dienstverlening. Uw klanten ontvangen de dienstverlening die zij wensen, op het juiste moment en tegen de laagst mogelijke inspanningen en kosten. In deze fase introduceren we de methodiek van continu verbeteren in uw organisatie. Alle betrokkenen leren op welke wijze zij iedere dag bezig kunnen zijn met het stap voor stap verder verbeteren van de dienstverlening.

Maak een vrijblijvende afspraak

Als u met ons wilt bespreken hoe wij u kunnen ondersteunen kunt u ons benaderen voor een vrijblijvende afspraak. We komen met veel plezier naar u toe om door te nemen hoe u binnen uw organisatie zo snel mogelijk toe kunt werken naar excellente dienstverlening!

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

Bericht


Zoeken in onze website

eSpecialisten op Twitter