ICT Opdrachtgeverschap en Leveranciersmanagement

Voor u als overheidsorganisatie of samenwerkingsverband is de dienstverlening aan inwoners en ondernemingen een van uw belangrijkste taken. De kwaliteit van de dienstverlening is mede afhankelijk van de kwaliteit en het functioneren van de softwareprogramma’s en de ICT-infrastructuur die u gebruikt. Een goed functionerende ICT-infrastructuur en software die past en onderling samenwerkt in uw ICT-landschap is betrouwbaarder, vraagt minder beheer, kost minder geld en vergemakkelijkt continue verbetering en vernieuwing.

Leveranciersmanagement en ICT opdrachtgeverschap begint bij u. In het brede spectrum dat ICT Opdrachtgeverschap en leveranciersmanagement beslaat, zijn de eSpecialisten gespecialiseerd in deze onderwerpen. Wij adviseren al jarenlang het Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten (zie: //kinggemeenten.nl/secties/leveranciersmanagement/leveranciersmanagement) en VNG en begeleiden vele andere overheidsorganisaties op dit vlak. Onder andere met het maken van afspraken met honderden leveranciers over standaarden en compliancy, resultaatverplichtingen, de invoering van de GIBIT (Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT), Compliancy trajecten, Aanbestedingen, Marktverkenningen, Collectiviseringsopdrachten, Exit strategieën. Ook voeren we mediation opdrachten uit wanneer er problemen zijn  tussen overheden en marktpartijen.

Wilt u een afspraak maken?

Bel of mail Kees Groeneveld MBA, partner eSpecialisten.

+31 6 46 59 35 67

kees.groeneveld@eSpecialisten.nl


Zoeken in onze website

eSpecialisten op Twitter