Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

PLOOI Woo

Bij eSpecialisten geloven we in de kracht van automatisering. Met de inzet van eAnonimiseren anonimiseert u nagenoeg alles automatisch.

Maximale zekerheid
Volledige support
Beste oplossing

Wat is de impact van de Woo?

Sinds 1 mei 2022 is het verplicht voor overheidsorganisaties om bepaalde informatie openbaar te maken. Letterlijk staat er in artikel 3.3B van deze nieuwe wetgeving dat dit “op een algemeen toegankelijke wijze” moet gebeuren, en wel “door middel van een door Onze Minister in stand gehouden digitale infrastructuur”. Simpel gezegd moet de informatie online te vinden zijn, en wel via de overheidsorganisatie zelf. De PLOOI Woo vraagt daarom om een aantal stappen waarin eAnonimiseren u bijstaat. Dit bedrijf ondersteunt zijn opdrachtgevers bij het optimaal inrichten van organisatie, processen en ICT. Al 25 jaar!

Tevreden klanten

Waarom eAnonimiseren

Volledig ontzorgd voor een vast laag tarief per jaar

We hanteren een vast "all inclusive" tarief per jaar voor onze software en bijbehorende dienstverlening. U weet dus van tevoren exact waar u aan toe bent. We ondersteunen bij de invoering met korte online instructies en zijn er voor u als u ergens tegenaan loopt.

Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om het anonimiseren ook (deels) aan ons uitbesteden.

Voor onze klanten doen we dat voor € 1,- per document. De volledige verwerking van bijvoorbeeld een Wob-verzoek van 250 bestanden kost dus slechts € 250,-!

Geen datalekken

Onze software is gebaseerd op taaltechnologie en herkent privacygevoelige gegevens automatisch. We hebben de software met grote hoeveelheden documenten getraind voor overheidsorganisaties. 

De herkenning van privacygevoelige gegevens is in bijna alle gevallen 100%. U heeft verder de mogelijkheid om toevoegingen te doen. Hierdoor weet u zeker dat geanonimiseerde documenten geen privacygevoelige gegevens meer bevatten. U voorkomt dus datalekken. Een optimaal resultaat bij minimale inspanningen dus!

Meest geavanceerde oplossing

Onder de motorkap maken we gebruik van de meest geavanceerde software die beschikbaar is. Deze werkt op basis van taaltechnologie (NLP). We maken gebruik van Artificial Intelligence (AI) en Machine Learning om de software steeds verder te verbeteren.

We werken dus niet met sjablonen die u moet opstellen, onderhouden en beheren. Onze software verwerkt ieder document met elke opbouw en samenstelling.

Koppelingen en integraties met uw systemen

eAnonimiseren is gekoppeld aan de meeste zaak- en DMS-systemen. Daarnaast bieden we een standaard en reeds beschikbaar koppelvlak aan via onze strategische partner Enable U  / Jnet. Zij hebben en onderhouden de koppeling met ons platform en hebben koppelingen met nagenoeg alle systemen die bij overheidsinstellingen gebruikt worden. Uw gewenste koppeling is er in de meeste gevallen dus al!

Verder hebben we ook een strategische samenwerking met LCT Software. Zij hebben onze anonimiseersoftware volledig geïntegreerd in hun planbeoordelingssysteem DigEplan.

Gebruikersgemak staat voorop

Het gemak en de eenvoud voor de gebruiker staat bij ons voorop. We hebben de oplossing zo gebruikersvriendelijk gemaakt dat een korte instructie volstaat voor iedere organisatie en iedere gebruiker.

De gebruiker kan kiezen kiezen voor semi-automatisch eAnonimiseren met controle of voor volledig automatisch eAnonimiseren zonder controle.

Digitaal Stelsel Omgevingswet DSO

In de afgelopen jaren hebben we zeer grote hoeveelheden omgevingsdocumenten geanonimiseerd. Deze documenten moeten deels op een andere manier geanonimiseerd worden dan alle andere. We hebben daarom een unieke configuratie gemaakt voor omgevingsdocumenten. Deze houdt rekening met gegevens die wel of juist niet geanonimiseerd moeten worden.

Het is hiermee mogelijk om omgevingsdocumenten volledig automatisch te eAnonimiseren.

PLOOI anonimiseren met de experts van eAnonimiseren

Wie zoekt op PLOOI (Platform Open Overheidsinformatie) weet dat het verstrekken van overheidsinformatie op (veilige) secure wijze moet gebeuren en dat hierbij geen datalekken mogen ontstaan. De Woo bepaalt welke informatie gepubliceerd wordt, en welke geanonimiseerd. Ook is er de optie van het archiveren. Het systeem waarin dit gedaan wordt, moet veilig, overzichtelijk en gebruiksvriendelijk zijn. eSpecialisten heeft hier reeds een kwart eeuw ervaring mee en voorziet in de juiste software, koppelingen en integraties voor alle systemen, zodat u geheel geautomatiseerd en vooral veilig te werk gaat. Het anonimiseren volgens de Woo en het publiceren naar PLOOI besteedt u simpelweg over uit aan de specialisten van eSpecialisten.

eAnonimiseren
doet het!

PLOOI Woo anonimiseren en effectievere dienstverlening

eAnonimiseren is een onderdeel van eSpecialisten, dé experts op het gebied van digitale innovatie. Core business is het (leveren van innovatieve oplossingen) optimaal inrichten van de virtuele werkruimte, voor zowel tevreden klanten, partners als medewerkers. eAnonimiseren zorgt ervoor dat uw dienstverlening effectiever wordt. Wilt u ook anonimiseren volgens de Woo, en publiceren naar PLOOI, zodat u als overheidsinstelling transparant bent, maar al te vertrouwelijke informatie juist anonimiseert? Het anonimiseren en publiceren laat u over aan de eSpecialisten. Neem contact met ons op voor een nadere uitleg en kennismaking.

Anonimiseren is veilig

Wij hechten grote waarde aan veiligheid en privacy. We hebben onderstaande maatregelen getroffen om daaraan te kunnen voldoen.

ISO 27001

ISO 27001 gecertificeerd en conform Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

Nederlands data center

De gegevens worden verwerkt in een Nederlands Datacenter met ISO 27001:2013 / NEN 7510:2011 / ISO 9001:2015 certificatie.

Fire and forget

eAnonimiseren werkt volgens het "fire and forget" principe: direct na verwerking wordt uw data vernietigd.

Gegevens-overdracht

Uw gegevens worden via een TLS 1.2 verbinding aangeleverd.

Single Sign on

We kunnen koppelen met Azure AD / ADFS voor "single sign on".

Multifactor authenticatie

Multifactor authenticatie is mogelijk om veilige toegang nog verder te verbeteren.

Ontwerp

Bij het ontwerp van eAnonimiseren is gekozen voor Privacy by Design.

Succesvol

De software wordt naast overheidsinstellingen onder andere ingezet bij grote institutionele banken en is meerdere keren succesvol aan audits onderworpen.