Podcasts

We maken regelmatig podcasts die verderop deze pagina te vinden zijn. Er zit een logische opbouw in de podcasts en de onderwerpen die we behandelen. 

Waarom deze podcasts?

Er is veel behoefte aan informatie over de reikwijdte en de aanpak van Digitale Duurzaamheid. Om die reden hebben Sylvia Bakker (Archivaris van de VVD voor de 2e kamer) en Kees Groeneveld, (consultant en directeur van eSpecialisten en eData) de hoofden bij elkaar gestoken om het onderwerp bespreekbaar te maken en uit te diepen. De podcasts zijn bedoeld voor een breed publiek dat geïnteresseerd is in het onderwerp.

Er zit een logische opbouw in de podcasts en de onderwerpen die we behandelen. Mocht u onderwerpen willen aandragen of zelf eens meedoen als expert met een podcast, neem gerust contact op.

// even voorstellen

Wie zijn Kees en Sylvia

De initiatiefnemers

Kees Groeneveld

Kees Groeneveld werkt al zo’n 30 jaar op het snijvlak van ICT, Overheid en organisatie-ontwikkeling. Kees adviseert en begeleid, samen met zijn teams vanuit eSpecialisten en eData, overheden bij marktverkenningen, aanbestedingen en vraagstukken op het gebied van digitaal duurzaam werken. Oa voert hij nulmetingen uit, zet beleidsplannen en preservatieplannen op, zet governance-structuren op, voert projecten uit over elektronische handtekeningen, waarmerken en het anonimiseren van gegevens en het ontsluiten en het blijvend doorzoekbaar maken informatie. Dit doet hij zowel voor individuele organisaties als in ketenverband.

Kees heeft als projectleider bij de VNG de handreiking ‘Electronische handtekening en Waarmerken’  en de marktverkenning eDepots  vormgegeven.

Samen met Herman Timmermans heeft hij een boek gescheven ‘Reset de Gemeentelijke ICT’,  dat in december 2021 uikwam en waarvan het eerste exemplaar overhandigd is aan de Tweende kamer Cie Digitale Zaken.

 

Sylvia Bakker-Kempen

Sylvia Bakker-Kempen werkte in het begin van haar loopbaan vanaf 1991 bij Microsoft B.V. en heeft de overgang naar digitaal werken bewust meegemaakt. Bij een kleine gemeente was ze bestuurs-ondersteuner voor de burgemeester, de wethouders, het managementteam en de gemeenteraad.

Ze raakte gefascineerd door de mogelijkheden met data toen ze ging werken op een afdeling documentatievoorzieningen en daar ook het archiefvak ontdekte.

Het werken met archieven heeft mij geleerd dat door het op orde hebben van een goede administratieve organisatie en informatiehuishouding, organisaties efficiënter en effectiever kunnen werken waardoor er ook betere besluiten kunnen worden genomen.

 

Archivarissen zijn de nieuwe data analysten.

Podcast

De eerste podcast:
‘Het belang van digitale duurzaamheid’

In deze eerste podcast gaan Sylvia en Kees met elkaar in gesprek over het belang van digitale duurzaamheid.

Er wordt al meer dan dertig jaar gedigitaliseerd, maar recentelijk is het onderwerp digitale duurzaamheid pas echt in de belangstelling komen te staan omdat bleek dat veel oude digitale informatie niet of moeizaam te ontsluiten is. Ook zien we een toenemende vraag om oude papieren archieven digitaal te ontsluiten.

En wat heeft het bureau van Pieter Philip van Bosse, minister in de kabinetten van Thorbecke met digitale duurzaamheid van doen? Luister maar eens ………

Podcast

De tweede podcast:
Waar staan we nu? Trends en ontwikkelingen.

In deze podcast gaan we in op het belang van toegankelijke informatie. Daarnaast kijken we hoe in de praktijk digitale informatie wordt opgeslagen en of de opdeling van documentmanagementsysteem, recordsmanagementsysteem en eDepot wel de meest logische is.  We gaan in op trends en ontwikkelingen op informatiekundig vlak en op technisch vlak. Als gast hebben we in deze podcast Yvonne Welings, archivaris bij de gemeente Tilburg en lid van de archiefcommissie van de VNG.

Beeld bij de 3e podcast over digitale duurzaamheid
Podcast

De derde podcast:
Digitale informatie duurzaam ontsluiten?

Veel organisaties hebben moeite met het digitaal toegankelijk opslaan van permanent te bewaren informatie. Digitaliseren gaat nog, maar om te komen tot maatregelen om in de toekomst digitale informatie te ontsluiten is vaak lastig. Sylvia (archivaris VVD, 2e kamer) en Kees Groeneveld (Projectleider Digitaal Duurzaam werken) vertellen over aanpak, en richting.
podcast-met-edwin-kees-en-sylvia
Podcast

De vierde podcast:
eDepot als oplossing?

Op 8 maart 2023 hebben Sylvia Bakker (Archivaris VVD), Edwin Boender (Adviseur Digitale Duurzaamheid en data integratie) en Kees Groeneveld (Adviseur Digitale Duurzaamheid en data-uitwisseling) gesproken over de ontwikkelingen die zij zien met het kunnen blijven ontsluiten van digitale informatie. Dat kan niet vanzelf. Als organisatie zul je een aantal maatregelen moeten treffen. Maar is een eDepot-applicatie dan een oplossing of niet? Wat betekent ‘Archiving by design’ en wat kun je ermee? De podcast geeft antwoorden!