Referenties

Tevreden klanten zijn de basis van ons bedrijf!

Onze doelstelling is eenvoudig: zorgen dat onze klanten hun doelstellingen op een prettige en efficiënte wijze samen met ons bereiken.

Op deze pagina zijn een aantal recente referenties opgenomen. Met veel plezier brengen wij u met hen in contact om hun ervaringen over onze dienstverlening met u te delen.

Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten (KING)

KING logoKING, onderdeel van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, heeft als één van haar projecten Operatie NUP (Nationaal Uitvoerings Programma). Een van de speerpunten is het standaardiseren van intergemeentelijke informatie uitwisseling.

Op basis van de GEMMA architectuur worden – in nauwe samenwerking met leveranciers – standaarden ontwikkeld en doorgevoerd in de applicaties van leveranciers. Aan de andere kant worden gemeenten begeleid om de standaarden daadwerkelijk te implementeren. eSpecialisten begeleidt het traject rondom leveranciersmanagement voor zowel standaarden als de decentralisaties op strategisch en tactisch niveau en het afstemmen van vraag en aanbod.

Vereniging Zeeuwse Gemeenten

Logo-Vereniging-Zeeuwse-gemeentenDe Vereniging Zeeuwse Gemeenten heeft de eSpecialisten gevraagd een marktverkenning voor te bereiden en uit te voeren rondom de inzet van e-Depot voorzieningen.

Doelstelling van de marktverkenning is om inzicht te krijgen in wat er op het gebied van e-Depots op dit moment beschikbaar is in Nederland (en daarbuiten) en die zodanig met elkaar te vergelijken dat er voor medewerkers en bestuurders van overheidsorganisaties duidelijk is welke keuzen ze hebben, dan wel moeten maken.

De hoofdvraag van de marktverkenning is: welke mogelijkheden hebben de overheden voor het (kwalitatief goed en financieel voordelig) organiseren van de duurzame toegankelijkheid van hun digitale archieven?

Gemeente Steenwijkerland

Logo SteenwijkerlandDe gemeente Steenwijkerland wil haar organisatie klaar maken om toestemming tot substitutie te krijgen. Zij heeft de eSpecialisten gevraagd een nulmeting uit te voeren. De focus ligt daarbij op de implementatie en verankering van substitutie binnen de organisatie en daardoor het verkrijgen van een positief advies tot substitutie voor gemeente Steenwijkerland.

Na het uitvoeren van de nulmeting zullen de eSpecialisten de gemeente Steenwijkerland begeleiden in het benodigde verander- en verbetertraject.

Gemeente Horst aan de Maas

Logo Horst aan de MaasHet opzetten van beleid met betrekking tot zaakgericht en digitaal werken. Daarnaast het opstarten en begeleiden van een substitutietraject inclusief het opstellen van een preservatiestrategie.

eSpecialisten begeleid dit traject  en zorgt  voor een gedragen en verankerd beleid, opzet van zaakgericht en digitaal werken en de introductie van continu verbeteren in de organisatie.

Gemeente Borne

Gemeente BorneDigitaliseren van dossiers van de sociale dienst in nauwe samenwerking met gemeente Hengelo was hier de vraagstelling als opmaat naar substitutie.  eSpecialisten begeleid dit traject  en zorgde voor een gewijzigde archiefverordening, een hernieuwde opzet van het Besluit Informatie Beheer en het volgens archiefwettelijke eisen inregelen van het proces.

Gemeente Berkelland

berkelland_logoGemeente Berkelland wil met digitaliseren de vervolgstappen zetten door ondermeer substitutie door te voeren van de ‘B’stukken. eSpecialisten heeft de risico inventarisatie en plan van aanpak geschreven. Gemeente Berkelland kan nu zelfstandig de laatste stappen zetten.

Gemeente Hengelo

logo_gemeente_hengeloZaakgericht werken was het uitgangspunt bij gemeente Hengelo. Om echt digitaal te kunnen gaan werken wilde het college van B&W de machtiging van substitutie hebben. eSpecialisten begeleide dit traject  en zorgde voor kennisoverdracht gedurende het traject, zodat gemeente Hengelo zelfstandig met de verworven kennis en vaardigheden door kan gaan op het digitaliseringsvlak.

Justitiële Informatie Dienst

logo-justitie-JustIDHet Centraal Digitaal eDepot (CDD+) is één van de beproefde basisvoorzieningen voor de strafrecht-, vreemdelingen- en jeugdketens van de Justitiële Informatiedienst (JustID). Met het CDD+ beschikt JustID over een centrale voorziening voor de opslag van digitale dossiers in de strafrechtsketen, die voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. eSpecialisten was betrokken bij de opstart en vormgeving van digitaliseringsdiensten waar onder het opzetten en inrichten van een scanomgeving die voldoet aan archiefwettelijke verplichtingen in het kader van substitutie, het waarmerk- teken en validatieconcept (WTVS), scherper inregelen van processen en doorontwikkeling van het CDD+.

Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND)

logo-justitie-INDDe IND, als onderdeel van de vreemdelingenketen, was een van de eerste partijen die zich aansloot op het Centraal Digitaal Depot. eSpecialisten was betrokken bij het aansluit proces, de aanvraag van de machtiging van substitutie en de kwaliteit van afhandelen van digitaliseringdiensten.

DIVOSA (Vereniging van managers van Sociale Diensten)

divosa_logoDivosa is de Nederlandse vereniging van gemeentelijke managers op het terrein van participatie, werk en inkomen. Divosa wil dat iedereen aan de samenleving deelneemt, het liefste door te werken. De vereniging ondersteunt haar leden bij deze missie. Dit doet Divosa door te lobbyen, het ondersteunen van professionele netwerken en het brengen van kennis en inspiratie.

eSpecialisten is hierbij betrokken geweest om afspraken te maken tussen de leden van Divosa en leveranciers om standaarden in te voeren waardoor gemeenten op een geautoriseerde, eenduidige en eenvoudige wijze met behulp van een digitaal klant dossier (DKD) informatie kunnen verkrijgen over hun klanten bij veel verschillende organisaties.

Meer informatie?

Als u meer informatie wilt of met ons van gedachten wilt wisselen over uw eigen uitdagingen nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen. U kunt daarvoor eenvoudig onderstaand formulier invullen.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

Bericht


Zoeken in onze website

eSpecialisten op Twitter