Sociaal Domein

Excellente dienstverlening in het Sociaal Domein

Het optimaliseren van de inrichting en uitvoering van de organisatie, processen en informatievoorziening in het Sociaal Domein is cruciaal voor alle betrokken partijen. Cliënten hebben recht op de best mogelijke en best passende zorg. Gemeenten en zorgaanbieders zijn gebaat bij een efficiënte en effectieve uitvoering om de administratieve lasten omlaag te brengen.

Bij de eSpecialisten hebben we een integrale aanpak ontwikkeld die u helpt bij het verbeteren van alle onderwerpen in het Sociaal Domein.

Waaier Sociaal Domein

Beleid & uitvoering

De meeste gemeenten hebben hun beleid voor het Sociaal Domein inmiddels vastgelegd in beleidsplannen. Dat is een stevige basis om te komen tot excellente dienstverlening. Maar is het beleid ook doorvertaald richting de uitvoering? En is het bij alle betrokkenen bekend en weet iedereen wat er van hem of haar verwacht wordt? Wij bieden u een Quick Scan aan om dit samen met u te bepalen.

Als u meer wilt weten over dit onderwerp of wilt starten met een Quick Scan kunt u klikken op onderstaande pijl.

 

 Contact

 

Inkoop & contracten

Door de invoering van de nieuwe Wmo en Jeugdwet hebben gemeenten en zorgaanbieders duizenden nieuwe inkoopcontracten gesloten. Deze contracten moeten beheerd worden en de inhoudelijke afspraken moeten vertaald worden naar de uitvoering. Wij bieden u een eenvoudige en doeltreffende oplossing voor het geautomatiseerd beheren van uw contracten, aangevuld met een borging ervan binnen uw organisatie.

Als u meer wilt weten over het eenvoudig en professioneel beheren van uw contracten kunt op onderstaande pijl klikken om contact met ons op te nemen.

Contact

 

 

Berichtenverkeer

Zowel gemeenten als zorgaanbieders geven aan dat de invoering van de Wmo 2015 en de Jeugdwet hebben geleid tot een aanzienlijke verhoging van hun administratieve lasten.
De administratieve werkprocessen worden in veel gevallen nog (grotendeels) handmatig uitgevoerd en zijn arbeidsintensief.

De oplossing hiervoor is het verregaand standaardiseren van de administratieve processen en het automatiseren van het berichtenverkeer. Wij ondersteunen u daarbij en vertrekken pas als het volledige berichtenverkeer bij u soepel en efficiënt verloopt!

Als u op onderstaande pijl klikt komt u bij onze pagina met een volledig uitgewerkt stappenplan voor de invoering van het berichtenverkeer binnen uw organisatie.

Klik hier om meer te lezen...

Verantwoording

Gemeenten en zorgaanbieders moeten verantwoording afleggen over het recht op zorg, de omvang van de zorg, de declaratie en de daadwerkelijke levering. Op dit moment wordt er op centraal niveau in samenwerking met de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) een uniform en gestandaardiseerd modelcontroleprotocol opgesteld voor deze verantwoording. Op basis daarvan is het mogelijk om toe te werken naar een goedkeurende verklaring per organisatie. Daarmee kunnen de administratieve lasten verder omlaag worden gebracht.

Wij bieden u alle benodigde ondersteuning voor de toepassing van het modelcontroleprotocol.

Meer informatie over het sociaal domein

Als u meer informatie over onze dienstverlening rondom het sociaal domein wilt kunt u eenvoudig onderstaand formulier invullen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op voor verdere afstemming.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

Bericht

 


Zoeken in onze website

eSpecialisten op Twitter