Lasten verlagen rondom de Wmo en Jeugdwet

Lastenverlaging Sociaal DomeinEen goede inrichting van het elektronische berichtenverkeer tussen gemeente en zorgaanbieders leidt tot een aanzienlijke verlaging van de structurele lasten voor beide partijen.

Gemeenten en zorgaanbieders zijn samen verantwoordelijk voor de uitvoering van Jeugdwet en Wmo. De administratieve processen lopen nog niet overal even soepel. Alle belanghebbenden, waaronder de Staatssecretaris, hebben de noodzaak uitgesproken om de administratieve lasten omlaag te brengen.

De snelste weg om de administratieve lasten omlaag te brengen is gebruik te maken van de landelijke ontwikkelde standaarden (gepubliceerd op iStandaarden.nl) en een optimale inrichting van het elektronische berichtenverkeer tussen gemeenten en zorgaanbieders.

Landelijk ontwikkelen, lokaal inrichten

De standaarden zijn op landelijk niveau ontwikkeld door samenwerking tussen onder meer de VNG, het ministerie van VWS en het project IZA namens de branches van zorgaanbieders. De inrichting en uitvoering van deze standaarden is de verantwoordelijkheid van de individuele gemeenten en zorgaanbieders.

Vanuit de eSpecialisten bieden we u als gemeente en zorgaanbieder alle benodigde ondersteuning bij het inrichten en operationaliseren van het berichtenverkeer voor de Wmo en de Jeugdwet. Binnen de kortst mogelijke tijd beschikt u over de meest efficiënte en effectieve administratieve processen. Uiteraard zorgen we ook voor borging in uw organisatie, zodat alle processen ook in de toekomst soepel blijven verlopen.

Stappenplan invoering berichtenverkeer

De eerste stap die we samen met u nemen is het opstellen van een concreet en beknopt plan van aanpak voor uw specifieke situatie. Daarbij gaan we uiteraard uit van de zaken die op landelijk niveau al ontwikkeld zijn. We willen natuurlijk niet opnieuw het wiel uitvinden!

In het plan leggen we vast wat er bij uw organisatie al geregeld is en wat er nog moet gebeuren om het elektronische berichtenverkeer en de daaraan verbonden administratieve processen zo optimaal mogelijk in te richten.

Hieronder zijn in het kort de stappen opgenomen die we samen met u zetten voor een succesvolle invoering van het elektronische berichtenverkeer.

 1. Aansluiten op de landelijke infrastructuur voor gegevensuitwisseling via het Gemeentelijk Gegevens Knooppunt (GGK) en VECOZO (knooppunt voor de zorgaanbieders).
 2. Vaststellen van alle leveranciers (zorgaanbieders) en de contractuele afspraken die er gemaakt zijn.
 3. Vertalen van de contractuele afspraken naar de relevante productcodes voor de Wmo en de Jeugdwet.
 4. Vertalen van de contractuele afspraken naar het elektronisch berichtenverkeer iWmo en iJw (onder meer voor de toewijzing, start en stop van de zorg, declaratie en/of facturatie, betaling en verantwoording).
 5. Testen van de uitvoering van het berichtenverkeer tussen gemeente en alle zorgaanbieders.
 6. Starten met de daadwerkelijke uitvoering van het berichtenverkeer.
 7. Vastleggen van organisatorische afspraken, waaronder:
  1. contactpersonen van beide partijen,
  2. bereikbaarheid van contactpersonen,
  3. afspraken over spoedprocedures voor zorg,
  4. afspraken over eventuele calamiteiten en escalatie en
  5. afspraken over naleving van privacy en informatiebeveiliging.

Een vrijblijvende afspraak maken

Als u met ons wilt bespreken hoe wij u kunnen ondersteunen kunt u ons benaderen voor een vrijblijvende afspraak. We komen met veel plezier naar u toe om door te nemen hoe u zo snel mogelijk uw administratieve lasten kunt verlagen!

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

Bericht


Zoeken in onze website

eSpecialisten op Twitter