Training Leveranciersmanagement & ICT-opdrachtgeverschap

Wegens succes extra trainingen gepland

Veel overheidsorganisaties worstelen met de wijze waarop zij Leveranciersmanagement en ICT-opdrachtgeverschap invullen en hoe zij ICT-leveranciers aansturen. De eSpecialisten hebben een tweedaagse training ontwikkeld die u antwoorden geeft op alle belangrijke vragen.

In deze tranining gaat Kees Groeneveld in op de resultaten die u op korte termijn in uw organisatie met succes kunt realiseren. Kees heeft vele jaren ervaring met leveranciersmanagement in het overheidsdomein en adviseert veel gemeenten / waterschappen, provincies en koepels (w.o. VNG en KING) over deze vraagstukken. Onder het inschrijfformulier vindt u een uitgebreide beschrijving van de training.

Inschrijven voor de training

Via onderstaand formulier kunt u zich aanmelden voor een van de geplande trainingen. Het kan natuurlijk zijn dat er voor u op dit moment geen geschikte datum of locatie bijzit of u wilt liever samen met uw eigen collega’s een training binnen uw organisatie plannen. Via het dropdown menu in onderstaand formulier kunt u uw keuze eenvoudig aangeven.

Per training hanteren we een maximum van 15 deelnemers. Op deze manier houden we de training persoonlijk en overzichtelijk. Als u een voorkeur heeft voor een specifieke datum en locatie adviseren we u om u zo snel mogelijk aan te melden. Als de training van uw voorkeur vol is nemen we contact met u op om eventueel een andere datum en locatie te plannen.

Uiteraard zorgen we voor een uitgebreide lunch en kunt u de hele dag gebruik maken van koffie, thee en water. Voor slechts 995 euro per persoon (exclusief btw) voor beide dagen samen mag u deze kans niet aan u voorbij laten gaan!

 
Selecteer een datum voor uw eerste trainingsdag. De tweede dag wordt in overleg met u gepland.

Doel en opzet tweedaagse training

In deze tweedaagse training staan concrete vraagstukken uit de praktijk centraal. Uiteraard worden deze gekoppeld aan best practices en aan het door de eSpecialisten ontwikkelde 7 stappen Leveranciersmanagementmodel.

Tussen de twee trainingsdagen zitten enkele weken om aan de slag te gaan met de kennis van de eerste dag en om informatie te verzamelen voor de tweede dag.

Doelen van de training

 • Versterken van ICT-opdrachtgeverschap.
 • Verbeteren van regie op de informatiehuishouding.
 • Kennis opdoen en toepassen van het KING productenportfolio.
 • Verbeteren van de informatie uitwisseling binnen uw organisatie en met ketenpartners.
 • Contacten leggen met en leren van uw collega’s.
 • Gebruik maken en toepassen van ICT-inkoopvoorwaarden (zoals de GIBIT).

Wat levert de training op?
 • U weet wat de kernkwaliteiten zijn van goed opdrachtgeverschap en welke vaardigheden daarbij horen.
 • U weet waar u en uw organisatie zelf staan ten opzichte van deze vaardigheden (afgezet tegen het “Maturity Model Procurement”).
 • U heeft uw eigen specifieke stappenplan om verbeteringen door te voeren.
 • U bent beter op de hoogte van het speelveld en de verhoudingen voor uw ICT-projecten.
 • U bent op de hoogte van de mogelijkheden om collectieve ICT-inkoopvoorwaarden in uw voordeel in te zetten.

Model voor Leveranciersmanagement en ICT-opdrachtgeverschap

Op basis van meer dan 20 jaren ervaring hebben de eSpecialisten een model ontwikkeld voor Leveranciersmanagement en ICT-opdrachtgeverschap.

 

Tijdens de training wordt uitgebracht aandacht besteed aan de zeven thema’s. Daarbij brengen we samen met u in beeld welke onderdelen binnen uw organisatie verbeterd kunnen worden en op welke wijze u dat het beste kunt doen. Aan het einde van de tweedaagse training heeft u dus niet alleen stevige theoritische onderbouwing, maar ook een concreet plan van aanpak om direct mee aan de slag te gaan.

Concrete praktijkvoorbeelden als rode draad

Bij de leergang wordt de praktijksituatie van de cursisten als uitgangspunt genomen. Dit betekent dat elke deelnemer een casus mee kan nemen. Bij voorkeur voldoet de casus aan meerdere van onderstaande zaken:

 • De casus gaat over opdrachtgeverschap en leveranciersmanagement.
 • Aan de casus is een interne sponsor gekoppeld (bij voorkeur een opdrachtgever uit het primair proces).
 • Meerdere afdelingen zijn erbij betrokken (bijvoorbeeld de afdelingen Vergunningen, ICT / Informatiemanagement en Inkoop.
 • De casus bevat een samenwerkingscomponent (zoals gezamenlijke inkoop of uitbesteding).
 • Het betreft een actuele aanbesteding, aanvraag of marktverkenning.

 

We zien u graag op een van de trainingen!