Info
datalek

Wat is een datalek en hoe gaan we er mee om?

Wat is volgens de Autoriteit Persoonsgegevens een datalek?

Het AP geeft aan dat het bij een datalek gaat om toegang tot persoonsgegevens zonder dat dit mag of zonder dat dit de bedoeling is. Waarbij de oorzaak een inbreuk op de beveiliging van deze gegevens is. Ook het ongewenst vernietigen, verliezen, wijzigen of verstrekken van persoonsgegevens door zo’n inbreuk valt onder een datalek. 

Voor meer informatie over datalekken kunt terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens

AVG en datalek

Veel organisaties krijgen wel een keer te maken met een datalek. Het is belangrijk dat organisaties direct actie ondernemen als zij een datalek hebben zodat de schade voor de slachtoffers zo klein mogelijk is. Want datalekken kunnen grote gevolgen hebben.
 
Op grond van de AVG moet u een datalek melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) als het ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens. Ook als een datalek leidt tot ‘een aanzienlijke kans’ op ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens is een melding verplicht.
Maar is een datalek te voorkomen? En wat kunt u nu zelf doen?

Risico's nemen toe

Sinds de Wet open overheid (Woo) en de Wet elektronische publicaties (Wep) is het risico op datalekken verder toegenomen. Door deze wet- en regelgeving moet er veel meer openbaar gemaakt en gepubliceerd worden. Daarnaast zijn er deadlines waaraan voldaan moet worden. In een kortere tijd moet er meer informatie naar buiten toe. Daarbij moet er rekening gehouden worden met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vertrouwelijke informatie moet dan ook op een snelle en eenvoudige, maar ook overzichtelijke manier geanonimiseerd, opgeslagen en gedeeld kunnen worden. Een datalek voorkomen is essentieel. 

Datalek voorkomen?
Met eAnonimiseren verkleint u die kans.

Verklein datalekken met onze software om te anonimiseren.
Dit kan razendsnel en volledig automatisch of semiautomatisch in bulk. We vinden alle privacygevoelige gegevens en lakken deze automatisch. Ook voegen we daaraan de grondslagen (artikel 5.1 en 5.2 hoofdstuk 5 van de Woo) toe.
Wij organiseren regelmatig gratis webinars waar we u op de hoogte houden van de nieuwste ontwikkelingen.
Inschrijven kan via onze webinar pagina.

Wat onze oplossing uniek maakt

Onze oplossing gaat verder dan andere oplossingen. We combineren Artificial Intelligence (AI) met Elastic Search, waardoor wij in staat zijn snel informatie in samenhang te kunnen anonimiseren met een hele hoge betrouwbaarheid. Daarnaast hebben we een heel intuïtieve interface waardoor gebruikers direct met onze tool aan de slag kunnen.  De mogelijkheden zijn eindeloos. Denk hierbij aan:

Het automatisch bepalen welke documenten privacygevoelige informatie bevatten;
Het automatisch bepalen of documenten openbaar gemaakt of gepubliceerd moeten worden;
Het automatisch bepalen bij welke informatiecategorie voor actieve openbaarmaking van de Woo een document hoort.
Automatisch de samenhang in en tussen documenten bepalen.

Uitbesteden

Veel organisaties willen graag het anonimiseren uitbesteden. Wij als eSpecialsiten nemen het werk voor u graag uit handen. Met een uitgebreid team zorgen wij dat snel en accuraat geanonimiseerd wordt.

ISO 27001

Als eSpecialisten vinden wij informatiebeveiliging cruciaal. Sinds de invoering van de nieuwe privacywetgeving AVG staat cybersecurity in het middelpunt van belangstelling. Informatieveiligheid is dan ook een hot issue.  

Wij hebben veel te maken met gevoelige klantgegevens. Een data-lek kan grote gevolgen hebben uit  het oogpunt van concurrentie of omdat de informatie persoonsgegevens bevat.

Door een afhankelijke beoordelaar (TUV) is vastgesteld dat wij voldoen aan de internationale standaard voor informatiebeveiliging.

Vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van bedrijfs-kritische informatie en gevoelige klant-data is bij ons dus aantoonbaar goed geborgd!

// kosteloos voor uw organisatie

Incompany webinar

Wilt u meer informatie over het voorkomen van een datalek met onze unieke oplossing?

Vraag uw eigen Incompany webinar aan! Een Incompany webinar is ook mogelijk voor alle onderwerpen op deze website.

Via de contactpagina kunt u ons een bericht sturen met uw wensen, waarna wij zo snel mogelijk contact met uw opnemen voor het definitief plannen van een incompany webinar. Wij stemmen samen met u af welke specifieke wensen u heeft die we dan behandelen.