Interactieve sessie zaakgericht archiveren

Veel overheidsorganisaties zijn bezig met zaakgericht werken. Zaakgericht werken leidt tot vraagstukken over digitale duurzaamheid en toegankelijkheid en de wijze waarop in samenhang gegevens duurzaam opgeslagen gaan worden. Hiervoor hebben we als eSpecialisten samen met een aantal partijen een handreiking opgesteld. Deze handreiking is tot stand gekomen op basis van co-creatie, met als doel kennis en ervaring rondom zaakgericht archiveren te delen. Het huidige document is een conceptversie en dat betekent dat er nog volop discussiepunten zijn, zoals:

  • Uitplaatsen en/of (vervroegd) overdragen van informatie
  • De rol en functie van bestaande en nieuwe systemen
  • De archiefwaardigheid van documenten in een dossier
  • Delegeren en mandateren in de keten

Vanuit uw eigen kennis en ervaring kunt u een bijdrage leveren aan bovenstaande onderwerpen en u kunt nieuwe discussiepunten aandragen. We horen het graag van u! Als initiatiefnemers van deze handreiking organiseren we – samen met onze partner BCT Software – een interactieve sessie waarin deze discussiepunten uitgebreid behandeld worden.

Interactieve sessie

zaakgericht-archiveren

Op dinsdag 14 februari 2017 organiseren we in samenwerking met BCT de tweede interactieve workshop Zaakgericht Archiveren. Voor deze workshop nemen we uiteraard het voortschrijdend inzicht en de opgedane kennis mee uit de eerste sessie.

Deze sessie is een must voor iedere overheidsorganisatie die serieus werk wil maken van zaakgericht werken in combinatie met digitale duurzaamheid en toegankelijkheid.

Deelname is gratis maar beperkt!
Als u wilt deelnemen aan deze interactieve workshop Zaakgericht Archiveren dan adviseren wij u om u zo snel mogelijk in te schrijven. De deelname is gratis, alleen bedoeld voor medewerkers van overheidsorganisaties en beperkt tot maximaal 25 personen. De workshop vindt plaats op onderstaande locatie:

Campus Business Center
Jan Tinbergenstraat 202
7559 ST Hengelo

Als u zich wilt inschrijven voor deze sessie kunt u dat via deze link doen op onze gezamenlijke pagina op Zaakgericht-Archiveren.nl

E-Book: Handreiking zaakgericht archiveren

Als u meer wilt weten over zaakgericht archiveren raden wij aan het E-Book: “Handreiking Zaakgericht Archiveren” te lezen dat hier onlangs voor opgesteld is. De eSpecialisten hebben hier een bijdrage aan geleverd.
De handreiking is bedoeld voor iedere overheidsorganisatie die aan de slag wil met zaakgericht archiveren. Dit document beschrijft de onderwerpen die op een organisatie afkomen om de archivering van zaken op een juiste manier uit te voeren. Het resultaat is duurzaam toegankelijke en herbruikbare zaakgerichte archivering. Het doel van dit document is het faciliteren en het leggen van de verbinding tussen de informatiemanager en de bestuurder, zodat de dialoog en het gezamenlijk besef ontstaat over het gespreksthema duurzaam organiseren van informatiebeheer.

Via onderstaand formulier kunt u het E-Book: “Handreiking Zaakgericht Archiveren” aanvragen.

Uw naam (verplicht)

Uw organisatie (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Uw functie (verplicht)

Uw telefoonnummer

Maak uw keuze (verplicht)

Eventuele vragen / opmerkingen