Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Data anonimiseren

Bij eSpecialisten geloven we in de kracht van automatisering. Met de inzet van eAnonimiseren anonimiseert u nagenoeg alles automatisch.

Maximale zekerheid
Volledige support
Beste oplossing

Houd privacygevoelige gegevens geheim door data te anonimiseren

Met data met privacygevoelige data hebben bedrijven en instellingen de beschikking over gegevens die uiterst kwetsbaar voor misbruik zijn. Dit is ook de reden dat er strenge wetgeving bestaat rondom het waarborgen van de privacy. Deze wetgeving is onder andere vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat u zeer zorgvuldig met privacygevoelige informatie moet omgaan. Dit betreft gegevens, zoals de naam en adresgegevens, het BSN-nummer en bank- en creditcardgegevens. U bent als overheid, bedrijf of andere instelling verplicht om deze data te anonimiseren, als u bepaalde documenten in de openbaarheid brengt. 

Tevreden klanten

Waarom eAnonimiseren

Volledig ontzorgd voor een vast laag tarief per jaar

We hanteren een vast "all inclusive" tarief per jaar voor onze software en bijbehorende dienstverlening. U weet dus van tevoren exact waar u aan toe bent. We ondersteunen bij de invoering met korte online instructies en zijn er voor u als u ergens tegenaan loopt.

Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om het anonimiseren ook (deels) aan ons uitbesteden.

Voor onze klanten doen we dat voor € 1,- per document. De volledige verwerking van bijvoorbeeld een Wob-verzoek van 250 bestanden kost dus slechts € 250,-!

Geen datalekken

Onze software is gebaseerd op taaltechnologie en herkent privacygevoelige gegevens automatisch. We hebben de software met grote hoeveelheden documenten getraind voor overheidsorganisaties. 

De herkenning van privacygevoelige gegevens is in bijna alle gevallen 100%. U heeft verder de mogelijkheid om toevoegingen te doen. Hierdoor weet u zeker dat geanonimiseerde documenten geen privacygevoelige gegevens meer bevatten. U voorkomt dus datalekken. Een optimaal resultaat bij minimale inspanningen dus!

Meest geavanceerde oplossing

Onder de motorkap maken we gebruik van de meest geavanceerde software die beschikbaar is. Deze werkt op basis van taaltechnologie (NLP). We maken gebruik van Artificial Intelligence (AI) en Machine Learning om de software steeds verder te verbeteren.

We werken dus niet met sjablonen die u moet opstellen, onderhouden en beheren. Onze software verwerkt ieder document met elke opbouw en samenstelling.

Koppelingen en integraties met uw systemen

eAnonimiseren is gekoppeld aan de meeste zaak- en DMS-systemen. Daarnaast bieden we een standaard en reeds beschikbaar koppelvlak aan via onze strategische partner Enable U  / Jnet. Zij hebben en onderhouden de koppeling met ons platform en hebben koppelingen met nagenoeg alle systemen die bij overheidsinstellingen gebruikt worden. Uw gewenste koppeling is er in de meeste gevallen dus al!

Verder hebben we ook een strategische samenwerking met LCT Software. Zij hebben onze anonimiseersoftware volledig geïntegreerd in hun planbeoordelingssysteem DigEplan.

Gebruikersgemak staat voorop

Het gemak en de eenvoud voor de gebruiker staat bij ons voorop. We hebben de oplossing zo gebruikersvriendelijk gemaakt dat een korte instructie volstaat voor iedere organisatie en iedere gebruiker.

De gebruiker kan kiezen kiezen voor semi-automatisch eAnonimiseren met controle of voor volledig automatisch eAnonimiseren zonder controle.

Digitaal Stelsel Omgevingswet DSO

In de afgelopen jaren hebben we zeer grote hoeveelheden omgevingsdocumenten geanonimiseerd. Deze documenten moeten deels op een andere manier geanonimiseerd worden dan alle andere. We hebben daarom een unieke configuratie gemaakt voor omgevingsdocumenten. Deze houdt rekening met gegevens die wel of juist niet geanonimiseerd moeten worden.

Het is hiermee mogelijk om omgevingsdocumenten volledig automatisch te eAnonimiseren.

Anonimiseren van data kan snel en efficiënt

Overheidsinstanties krijgen te maken met veel Wob (Wet openbaarheid van bestuur) verzoeken van burgers, de journalistiek, politici en andere belangstellenden. Deze wetgeving is opgesteld om de overheid transparanter te maken. Dit houdt ook in dat er veel documenten openbaar gemaakt moeten worden. Documenten waar wellicht privacygevoelige informatie instaat. Als u handmatig deze data wilt anonimiseren, heeft u hier een dagtaak aan en is er nog steeds een kans dat u data over het hoofd ziet. Kies daarom voor het automatisch en digitaal anonimiseren met de software eAnonimiseren. De geavanceerde software herkent automatisch van alle documenten in uw organisatie of er privacygevoelig informatie in staat en past ook automatisch het anonimiseren van de data toe. Anonimiseren van data is zo geen tijdrovende klus meer.

eAnonimiseren
doet het!

eAnonimiseren zorgt in uw organisatie voor geanonimiseerde data

De software eAnonimiseren mag met recht ´slim´ genoemd worden. Wij hebben onze software samengesteld met behulp van NLP (Natural Language Processing) oftewel taaltechnologie, AI (Artificiële Intelligentie) en Machine Learning. Hierdoor is de software uitermate intelligent en is menselijk handelen niet meer nodig. De software neemt het over en zorgt voor uw geanonimiseerde data. U kunt bij ons een abonnement afsluiten, waarbij u de zekerheid heeft van een volledige ondersteuning en goede integratie van de software in uw systemen. Wilt u het anonimiseren van uw documenten liever uitbesteden? Dan kan dit ook bij ons. Neemt u gerust contact met ons op als u meer wilt weten over alle mogelijkheden. 

Anonimiseren is veilig

Wij hechten grote waarde aan veiligheid en privacy. We hebben onderstaande maatregelen getroffen om daaraan te kunnen voldoen.

ISO 27001

ISO 27001 gecertificeerd en conform Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

Nederlands data center

De gegevens worden verwerkt in een Nederlands Datacenter met ISO 27001:2013 / NEN 7510:2011 / ISO 9001:2015 certificatie.

Fire and forget

eAnonimiseren werkt volgens het "fire and forget" principe: direct na verwerking wordt uw data vernietigd.

Gegevens-overdracht

Uw gegevens worden via een TLS 1.2 verbinding aangeleverd.

Single Sign on

We kunnen koppelen met Azure AD / ADFS voor "single sign on".

Multifactor authenticatie

Multifactor authenticatie is mogelijk om veilige toegang nog verder te verbeteren.

Ontwerp

Bij het ontwerp van eAnonimiseren is gekozen voor Privacy by Design.

Succesvol

De software wordt naast overheidsinstellingen onder andere ingezet bij grote institutionele banken en is meerdere keren succesvol aan audits onderworpen.