Development
kanttekeningen-bij-de-digitale-stad-gelijkheid-democratische-controle-en-digitale-autonomie-in-Nederlandse-gemeenten’

Laura de Vries (wetenschappelijk medewerker bij de Hans van Mierlo stichting) heeft een onderzoek gedaan naar Gelijkheid, democratische controle en digitale autonomie in Nederlandse gemeenten.

Deze paper van de Mr. Hans van Mierlo Stichting analyseert hoe principes als het gelijkheidsbeginsel, democratische controle en digitale autonomie onder druk kunnen komen te staan wanneer data van mensen in de openbare ruimte worden verzameld.

Aan de paper is een ‘APK voor digitale autonomie in de slimme stad’ toegevoegd (p. 26 en 27): dertien punten waarmee gemeentebesturen jaarlijks hun afhankelijkheid van softwareleveranciers in kaart kunnen brengen.

Het stuk is hier te vinden: https://d66.nl/vanmierlostichting/wp-content/uploads/sites/4/2022/04/Kanttekeningen-bij-de-digitale-stad_VMS_Laura-de-Vries_.pdf 

Laura de Vries – De APK is mede geïnspireerd door ‘Reset de Gemeentelijke ICT’. Het boek vond ik erg interessant en ook nodig, dank daarvoor!